Bouw Van Gogh Museum

Op 1 mei 2013 opende het Van Gogh Museum te Amsterdam de deuren weer na een renovatie van zeven maanden. Voor het eerst in tien jaar zijn nu alle grote musea aan het Museumplein in Amsterdam weer open, namelijk het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Dit doet denken aan de opening van het museum in 1973 door Koningin Juliana, waar zij de familie Van Gogh persoonlijk bedankte voor hun toewijding aan het levenswerk van Van Gogh.

In 1880 maakte Vincent van Gogh de keuze om kunstenaar te worden. Hij verzette zich als beginnend kunstenaar sterk tegen de heersende academische principes. Hoewel hij tijdens zijn leven maar één schilderij verkocht, groeide hij na zijn dood uit tot één van de grote schilders van de 19e eeuw. Hij had veel invloed op het expressionisme, het fauvisme de vroege abstractie. Toen Van Gogh op 29 juli overleed, kwam het werk in handen van zijn familie.

In 1960 richtte Vincent Willem van Gogh de Vincent van Gogh stichting op met als doel de collectie van zijn oom bijeen te houden en ze later onder te brengen in een museum speciaal gewijd aan Vincent van Gogh. De stichting bestond uit zijn vrouw en kinderen, een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering en hemzelf. Tot de bouw van het Van Gogh museum leende hij de schilderijen van Vincent van Gogh aan verschillende musea uit.

De daadwerkelijke grondslag voor het Van Gogh museum werd op 21 juli 1962 gelegd, toen de familie Van Gogh voor 15 miljoen gulden de gehele verzameling van ruim tweehonderd schilderijen, tekeningen en brieven verkocht aan de Staat der Nederlanden. De brieven die Van Gogh schreef waren voornamelijk gericht aan zijn broer Theo, die hij erg bewonderde. Daarnaast schreef hij veel brieven aan Paul Gauguin en Emile Bernard. Ze geven veel informatie over Van Goghs aangrijpende levensverhaal en staan bekend om hun persoonlijke toon en levendige taal.

Het museum werd op 2 juni 1973 geopend door koningin Juliana. Het museum bestond toen enkel uit het hoofdgebouw, dat tussen 1963 en 1964 ontworpen was door Gerrit Rietveld. Tijdens de opening bedankt Koningin Juliana Vincent Willem van Gogh persoonlijk voor zijn toewijding aan het levenswerk van Vincent van Gogh.

Enkele van de belangrijkste werken van Van Gogh zijn De aardappeleters, Het gele huis, Zonnebloemen en Starry Night. Vrijwel al deze schilderijen zijn tentoon gesteld in het Van Gogh museum. Behalve het werk van Van Gogh wordt ook het werk van zijn tijdgenoten tentoon gesteld. Het gaat hier om kunstenaars die zijn beïnvloed door Van Gogh of met hem samen hebben gewerkt, zoals bijvoorbeeld Gauguin.

Bronnen

 

- Nrc.nl, 'Van Gogh Museum heropent (...)', Annemarie Coevert, 1-5-2013.  

- Vangoghmuseum.nl, 'Het gebouw'.

- Nos.nl, 'Ook Van Gogh Museum (...)', 1-5-2013.

- Vangoghletters.org, 'Van Gogh as a (...)'.

- Wikipedia, 'Van Gogh Museum'.

Meer weten

Landen: 

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

De Barbaren geeft een schitterend overzicht van de voorouders van de hedendaagse Europeanen.