Geen afbeelding beschikbaar

Brieven Belle van Zuylen nu online te lezen

Vanaf 29 oktober 2012 zijn de 4 onlangs ontdekte brieven van Belle van Zuylen aan haar neef Carel online te lezen. Ook is een transcriptie en een vertaling van elk van de brieven te raadplegen. Ook het nieuwe nummer van het Lees het NA magazine dat op 31 oktober verschijnt, besteedt aandacht aan de onbekende brieven van Belle van Zuylen.


Onverwachte vondst


In het archief van de familie Beelaerts van Blokland zijn door een medewerker van het Nationaal Archief 4 tot nu toe onbekende brieven van de 18e-eeuwse schrijfster en feministe avant la lettre Belle van Zuylen gevonden. Die vondst is een zeer grote en vooral waardevolle verrassing, ondanks het feit dat er al veel brieven van haar bekend waren.


Isabelle van Tuyll van Serooskerken


Isabelle Agneta Elisabeth de Charrière, geboren van Tuyll van Serooskerken (1740-1805), is beter bekend onder haar zelfgekozen naam Belle van Zuylen. Zij schreef en publiceerde in het Frans en bereikte in haar tijd een internationaal publiek. Haar werk bestaat behalve uit romans, toneelstukken, pamfletten en enkele muzikale composities voor een belangrijk deel uit correspondentie met familieleden en vrienden, én met Europese schrijvers en denkers. Haar brieven behoren tot het Europese culturele erfgoed.


De inhoud en de toon van de brieven bevestigt het beeld dat er bestaat van Belle: een ontwikkelde vrouw, geïnteresseerd in de actualiteit, vriendelijk voor haar familie.


Brieven aan neef Carel


De nu ontdekte brieven van Belle zijn gericht aan een geadresseerde die in haar uitgebreide uitgegeven correspondentie tot dusver buiten beeld gebleven is: haar neef Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken (1784-1835). De oudste brief dateert van 24 november 1797 en is het antwoord op een brief van Carel, toen net 13 jaar oud. Uit de inhoud van de brief blijkt dat Carel zijn tante kennelijk heeft gevraagd of zij wel van zijn bestaan op de hoogte was. (Belle correspondeerde namelijk zeker al sinds augustus 1793 met zijn oudere broer Willem René, maar dus niet met hem.) De volgende brief aan Carel is van 23 november 1798. Uit augustus en oktober 1799 zijn er nog twee bewaard gebleven; in deze maanden logeert Willem René bij tante Belle. Of het ontbreken van latere brieven veroorzaakt is door Carels ietwat avontuurlijke levensloop, staat niet vast. Bekend is wel dat hij in 1801 in Britse marinedienst is en dus eerder uit de Bataafse Republiek moet zijn gevlucht.


Bekijk en lees de brieven


of


Lees het NA magazine


In het nieuwe nummer van het Lees het NA magazine staat een artikel van Hein Jongbloed van het Nationaal Archief. Hij ontdekte de brieven in het familiearchief Beelaerts van Blokland. Lees het NA magazine 6/2012 is vanaf 31 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.


 

Rubrieken: 

Partners: 

Personen: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.