Edict van Fontainebleau

De Zonnekoning herroept het Edict van Nantes

Parijs 1685 - De Franse Lodewijk XIV, de Zonnekoning, vaardigt het Edict van Fontainebleau uit. Hiermee wordt het Protestantisme illegaal verklaard en komt er een einde aan meer dan 60 jaar religieuze tolerantie. Op 18 oktober 1686 worden ruim 400.000 Hugenoten gedwongen Frankrijk te verlaten.

Onvrede in katholieke kerk

In de zestiende eeuw was de onvrede in Europa over de katholieke kerk groot. Door de corruptie van het Vaticaan had de bevolking het vertrouwen in het katholieke geloof verloren. Onder andere Johannes Calvijn en Maarten Luther pleitten voor hervormingen binnen de Kerk, maar zij werden afgewezen door de Paus. Het gevolg was dat de aanhangers van de hervormers, de Protestanten, zich afscheidden van de Katholieke Kerk. Al snel verspreidde de Reformatie zich over heel Europa.

Edict van Fontainebleau

Hugenoten versus Katholieken

Ook in Frankrijk nam vanaf 1555 het aantal Protestanten, bijgenaamd de Hugenoten, sterk toe. Maar veel invloed kregen ze niet. Het Franse koningshuis was katholiek en ook een ruime meerderheid van de bevolking bleef trouw aan het Vaticaan. De religieuze splitsing zorgde al snel voor onrust en vanaf 1562 kwam het regelmatig tot een conflict tussen de twee stromingen. Zo werden er in Parijs in de nacht van 23 op 24 augustus 1572, de Bartholomeusnacht, ruim 2.000 Hugenoten vermoord door het katholieke leger van Hendrik de Guise. Het geweld verspreidde zich in de maanden daarna over heel Frankrijk en uiteindelijk kwamen 20.000 Protestanten om het leven.

De bescherming van Hugenoten

Op 13 april 1598 besloot de Franse koning Hendrik IV een einde te maken aan het geweld. Hij vaardigde het Edict van Nantes uit, waarmee de Hugenoten voortaan beschermd werden. Ze kregen volledige burgerrechten en gewetensvrijheid in heel Frankrijk. Tevens mochten ze voortaan overal hun geloof belijden, behalve in de Franse hoofdstad Parijs. Het katholicisme bleef namelijk de officiële religie van Frankrijk. Het edict had effect en de religieuze tolerantie bracht een einde aan de onlusten in het land.

Edict van Nantes

Het koningschap van god

De kleinzoon van Hendrik, Lodewijk XIV, had echter geen boodschap aan de vrijheid van religie. Hij zag zijn koningschap als door god gegeven en was daarom van mening dat heel Frankrijk katholiek moest zijn. Op 18 oktober 1685 vaardigde Lodewijk, bijgenaamd de Zonnekoning, het Edict van Fontainebleau uit, waarin hij het Protestantisme als illegaal verklaarde en waarmee het Edict van Nantes introkken werd. Ruim 400.000 Hugenoten besloten daarop Frankrijk te verlaten. Een groot deel van hen, meer dan 50.000, trok naar de Republiek der Nederlanden, waar het Protestantisme wel aanvaard werd. De rest vestigde zich uiteindelijk in Duitsland, Scandinavië of de Nieuwe Wereld.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.