December in de Orthodoxe kerk

Wanneer men denkt aan een christelijke kerst, wordt er voornamelijk gedacht aan de kerstdagen zoals we die in Nederland vieren. In de Oosters-orthodoxe kerk, ziet de decembermaand er heel anders uit.

De orthodoxe opbouw

De orthodoxe kerk is op een andere manier ingedeeld dan de katholieke of protestantse kerk. Het Orthodoxe geloof hangt namelijk samen met een groot aantal kerken, waarvan ieder een eigen patriarch als hoofd heeft. Vaak zijn de kerken daarbij nationaal georganiseerd, waardoor de precieze opbouw van de kerk per land kan verschillen.

Het Grote Schisma

De breuk in het Christendom tussen oost en west ontstond in de 11e eeuw. De scheuring kwam bekend te staan als het Grote Schisma. Het Schisma was een resultaat van de vervreemding tussen de kerken. Het ontstaan van de cultuurverschillen gaat al terug naar de tijd van het Romeinse rijk. In het westen werd de Latijnse taal aangehouden, terwijl het Oosten Grieks als dominante taal erkende. Naast de taaleenheid, nam hierdoor ook de culturele eenheid af. Beide stromingen gingen hun eigen weg.

De Juliaanse kalender

Eén van de verschillen tussen het Westers en Oosters christendom is de kalender die gebruikt wordt. Bij de orthodoxe kerk wordt de Juliaanse kalender aangehouden. In 1920 hebben echter een aantal kerken de neo-Juliaanse kalender ingevoerd voor feesten als Kerst en de doop van Jezus. Deze loopt 13 dagen achter. Gezien dit niet voor alle Orthodoxe kerken geldt, zit hier per land vaak verschil in. In Griekenland wordt kerst bijvoorbeeld ‘gewoon’ op 25 december gevierd, in tegenstelling tot landen als Rusland, Oekraïne en Servië. Zij houden de Juliaanse 7 januari aan.

Orthodoxe kerst

In de veertig dagen voor kerst geldt er een vastenperiode voor de orthodox christenen. In deze periode mogen zij geen vlees eten.  De vastenperiode eindigt op 6 januari, wanneer de eerste ster aan de hemel verschijnt. Dit is het symbool voor de geboorte van Jezus. Na het verschijnen van de ster, gaan de gelovigen naar de kerk om de heilige mis bij te wonen. Deze kan wel tot vijf uur in de ochtend duren. Ook is de ster het symbool voor het begin van het kerstdiner.

Orthodox nieuwjaar

In de orthodoxe kerk is nieuwjaar één van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. In de orthodoxe cultuur wordt nieuwjaar soms zelfs uitgebreider gevierd dan kerst, gezien het vooral staat voor het genieten van elkaars gezelschap.

<h3>Bronnen:</h3>
christianity.about.com <a href="http://christianity.about.com/od/easternorthodoxy/p/orthodoxprofile.htm" target="_blank">Orthodoxe geloof</a>timeanddate.com <a href="https://www.timeanddate.com/holidays/russia/christmas-day" target="_blank">Orthodoxe kerst</a>
<h3>Afbeeldingen:</h3>
en.kremlin.ru <a href="http://en.kremlin.ru/events/president/news/51150" target="_blank">Orthodoxe kerst</a>

Partners: 

Tijdperken: 

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.