Geen afbeelding beschikbaar

Eerste druk Mein Kampf uitgegeven

Duitsland 1925 – Op 18 juli 1925 kwam in Duitsland het boek Mein Kampf uit. Het levensverhaal tot dan toe, en een politiek manifest van een opkomend politicus: Adolf Hitler, Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werden er meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht. Het maakte van Hitler een vermogend man.

Nu beschouw ik het als een gelukkige schikking van het lot, dat het mij juist Braunau aan de Inn als geboorteplaats aanwees. Dit stadje is immers juist gelegen op de grens van die twee Duitse staten, die vooral volgens ons, jongeren, weer tot één geheel moeten worden verenigd. Duits-Oostenrijk moet weer terug naar het grote Duitse moederland (…) Eender bloed behoort thuis in één rijk. (…) Pas wanneer de rijksgrens ook de laatste Duitser omsluit, en het Rijk niet meer de zekerheid heeft, allen te kunnen voeden, pas dan ontstaat uit de nood van het eigen volk het morele recht tot verwerving van vreemde grond.

Mein Kampf

Zo begint Mein Kampf. Het boek van Adolf Hitler waarin hij zijn politieke denkbeelden uiteenzet, en die uitlegt en rechtvaardigt aan de hand van zijn levensverhaal. In deze eerste paar zinnen zijn een aantal kenmerkende aspecten van Hitler's persoonlijkheid en ideologie al te herkennen. Het vurige geloof in lotsbestemming, van hemzelf en het Duitse volk, het streven naar een groot Duits Rijk, en de onontkoombare noodzaak om uiteindelijk' vreemde grond' voor dat Duitse Rijk te veroveren. 'Voorzienigheid', Één volk, één rijk, en 'Lebensraum' zijn de termen die de Nazi's er later aan gaven en die zo'n sinistere bijklank hebben gekregen.

Gevangenschap

Niets wees daarop in 1925, toen het boek verscheen. De schrijver ervan, een ietwat obscure politicus uit Beieren, had net een gevangenisstraf van 10 maanden uitgezeten in de gevangenis Landsberg aan de Lech, vanwege een mislukte staatsgreep (putsch), en zijn partij was op dat moment bekend, vooral vanwege Hitler's proces, maar verder klein en onbetekenend.

'Dolkstoot in de rug'

Ook in het vervolg van het boek kun je de routekaart naar de Nazi ideologie en de oorlog vrij goed herkennen. Hitler geeft enorm af op het Verdrag van Versailles, en spreekt over de 'dolkstoot in de rug' die Duitsland zou hebben gekregen in november 1918, toen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog het Duitse leger nog onverslagen was, maar de politici de strijd toch opgaven. Volgens Hitler was dat een complot van de joden en communisten. Juist Versailles en de dolkstoottheorie waren belangrijke factoren van het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Voor Hitler, die zelf gevochten had in de 'Grote Oorlog', was de Tweede Wereldoorlog feitelijk een hervatting van de eerdere strijd, om alsnog de overwinning te behalen.

Meer dan tien miljoen exemplaren

Het antisemitisme van de Nazi's, de theorieën van het superieure Germaanse ras en haar lotsbestemming, al deze zaken kom je in het boek al tegen. Gezien het feit dat er tot 1943 meer dan tien miljoen exemplaren werden verkocht en het boek in meerdere talen vertaald is (waaronder ook het Nederlands), is moeilijk te begrijpen dat niemand Hitler in een eerder stadium al heeft willen tegenhouden. De redenen ervoor zijn moeilijk te achterhalen. Feit is dat miljoenen mensen het boek kochten, maar dat er maar weinig waren die het boek echt helemaal lazen, en degenen die dat deden, namen het niet serieus. Hitler was immers nauwelijks gevaarlijk te noemen in de jaren '20. Ook de (machtige) mensen die Hitler steunden, zagen hem als een pion, die ze konden gebruiken om hun eigen doelen te bereiken. Na 1933 werd dat allemaal heel anders, en in de jaren daarna liet Hitler zien dat hij meende wat hij had geschreven, en bereid was die doelen met alle middelen na te streven.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.