Egypte en de gaslevering aan Israël

Het is onwettig en een blijk van kwader trouw

Zo meent de Israëlische onderneming Ampal, de belangrijkste koper van Egyptisch gas. Egypte heeft de leveringen stopgezet nadat er, sinds de val van president Hosni Mubarak, meerdere sabotageacties op de pijpleiding zijn geweest. De aanslagen zijn waarschijnlijk het werk van boze Egyptenaren, die niets met Egypte of het gasverdrag dat in 2005 onder het bewind van Mubarak tot stand kwam, te maken willen hebben.

Sinds 1979 zijn de verhoudingen tussen Egypte en Israël goed. Egypte was het eerste Arabische land dat Israël erkende tijdens de Camp David akkoorden. Er werden goede economische contacten opgebouwd tussen de twee landen. Zo kreeg Israël vrije toegang door het Suez-kanaal. Verder begon Egypte Israël in de jaren ’80 te voorzien van olie en gas.

De vrede tussen de twee landen leidde in de Arabische wereld tot veel controverse. De Palestijnse leider Yasser Arafat noemde het een ‘valse vrede’.  De samenwerking ging ondertussen gewoon door. Zo was de Egyptische president Mubarak één van de initiators van het Arabische Vredes initiatief in 2002. In de zogenaamde gasdeal uit 2005, werd besloten dat Egypte 20 jaar lang gas zou leveren aan Egypte. Na de val van Mubaraks bewind in 2011, ontstond echter in Israël de angst dat de vrede met Egypte wellicht geen stand zou houden. Deze vrees leek uit te komen, want op 15 september 2011 zei de Egyptische minister president Essam Sharif dat een vredesverdrag met Israël ‘niet heilig’ is.

Sindsdien zijn er 14 aanslagen op de gasleiding gepleegd. Het is zeer waarschijnlijk het werk van Egyptische militanten, die het niet eens zijn met de leveringen aan Israël.  De Israëliërs zouden bodemprijzen betalen en handlangers van Mubarak zouden miljoenen Egyptische ponden hebben afgeroomd. Feit is dat Egypte vooralsnog de gaslevering  heeft stopgezet. Volgens Mohamed Shoeb, hoofd van de Egyptische gasmaatschappij is de reden hiervoor dat Israël al maanden haar rekeningen niet betaald. Israël noemt de situatie ‘zeer zorgwekkend’.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.