Geen afbeelding beschikbaar

Einde van de wereld in 2012 volgens de Mayakalender

Archeologen hebben in Mexico een nieuwe verwijzing van de Mayacultuur naar het jaar 2012 gevonden. De inscriptie op een steen zou duiden op het aflopen van een tijdcyclus eind 2012. Sommigen grijpen dit aan om te verkondigen dat op dit tijdstip het einde van de wereld zal plaatsvinden.

De beschaving van de Maya’s kwam rond 2000 voor Christus opzetten en beleefde zijn hoogtepunt tussen 250 en 900 na Christus. De Maya’s zijn bekend omdat zij de enige beschaving zijn die een geschreven taal op het continent Amerika hebben ontwikkeld voor de komst van Columbus naar Amerika. Bovendien gebruikten de Maya’s een ingewikkelde kalender die zeer nauwkeurig blijkt te zijn. Tegenwoordig wonen er nog ongeveer acht tot negen miljoen Maya’s in voornamelijk Mexico en Centraal-Amerika.

Kalender

De Mayakalender dateert op zijn minst terug tot de vijfde eeuw voor Christus. De Maya’s gebruikten verschillende kalenders voor burgerlijke, religieuze of historische gebeurtenissen. De Lange Telling was de kalender die de Maya gebruikte voor historische gebeurtenissen. Deze kalender is volgens de meest gebruikte berekening met terugwerkende kracht begonnen op 11 augustus 3114 voor Christus volgens de huidige Gregoriaanse kalender. De kalender van de Maya’s werd opgedeeld in periodes van ongeveer 394 jaar, de zogenaamde b'ak'tun. Wanneer men op 11 augustus 3114 voor Christus begint met tellen, eindigt de dertiende b'ak'tun op 21 december 2012. Het is niet bekend of de Maya’s veel waarde hechtten aan deze datum, of dat er simpelweg een veertiende b'ak'tun zou beginnen. Dit zou dan niet het einde der tijden betekenen, maar slechts het einde van een tijdcyclus. Wel is er een tekst gevonden waarop aangekondigd werd dat de Mayagod B'olon-Yokte op dit tijdstip op de aarde zou verschijnen.

Einde der tijden

Voor sommige westerlingen is dit een reden om te denken dat dit een aankondiging van het einde der tijden is.  Dit komt doordat in het christelijk geloof Jezus terugkomt op aarde aan ‘het eind der tijden’. De theorie dat de Maya's geloofden dat het einde van de dertiende b’ak’tun een Apocalyps zou inluiden is voor het eerst geopperd door de antropoloog Michael Coe in 1966. Sindsdien houdt de datum 21 december 2012 de gemoederen flink bezig en is het fenomeen een prooi voor Hollywood-regisseurs en doemdenkers.

Ontkrachting

Verschillende wetenschappers ontkrachten dat het einde van de dertiende b’ak’tun ook daadwerkelijk het einde der tijden is. “Dit is een westerse, uit haar verband gerukte, interpretatie van wat de Maya’s bedoelden”, zeggen de onderzoekers Mario Aliphat en Rafael Cobos die betrokken waren bij de vondst van de steen in Mexico. “Een al te simpele vertaling vanuit het westerse denkbeeld met haar messianistische einde der tijden, leidt tot een apocalyptische uitleg van het einde van de Mayakalender. Voor de Maya’s ging het echter om niets minder dan het einde van een tijdscyclus, waarna simpelweg weer een nieuwe begint.” Er zijn bijvoorbeeld ook inscripties van de Maya’s gevonden die een datum bevatten die ver na het einde van de dertiende b’ak’tun ligt.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.