Fort Batavia

Fort Jacarta wordt omgedoopt in fort Batavia

Op 12 maart 1619 werd het fort Jacarta door bevelhebber Van Raay omgedoopt tot fort Batavia. Coen wilde het fort eigenlijk de naam Nieuw Hoorn geven, maar de bewindhebbers van de VOC gaven hier geen toestemming voor. De naam Batavia bleef tot na de Tweede Wereldoorlog in gebruik.

In 1602 werd in Middelburg tot de oprichting van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) besloten. Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog werd de aandacht uit strategisch oogpunt verlegd naar Azië, waar Spanje zwak vertegenwoordigd was. Nadat Jacques l’Hermite in 1610 aangesteld werd in de Raad van Indië, lukte het hem een handelsverdrag met de sultan van Bantam te ondertekenen, waarmee ook grondgebied verkregen werd.

Pieter Both

In het daaropvolgende jaar wilde de gouverneur-generaal in Indië, Pieter Both, op het verkregen gebied een fort bouwen. Hij kreeg hier echter geen toestemming voor van de Heren XIX. Wel mocht Both de bouw van een handelskantoor starten. In 1614 werd Jan Pieterszoon Coen benoemd tot directeur over alle factorijen in de Oost. Nadat hij in 1618 tot gouverneur-generaal was benoemd, besloot hij tot versterking van de handelspost. In dat jaar kwam er een garnizoen in het fort Jacarta. In november 1618 begon hij zonder toestemming vanuit Nederland aan de uitbreiding van het fort.

Gevangen genomen door de Bantammers

Naast de Nederlanders bouwden ook de Engelsen een handelsfort in het gebied. Dit zorgde voor ongeregeldheden tussen de Nederlanders en de Engelsen. Toen Coen naar de Molukken vertrok om versterking te halen, kreeg Pieter van den Broecke de leiding over de bouw van het fort. Tijdens de bouw werd hij echter gevangen genomen door de Bantammers waarmee hij een verdrag probeerde te sluiten. Alleen door overgave van het fort verkreeg hij een vrije aftocht. Doordat er echter spanning ontstond tussen de verschillende Indonesische facties en de Engelsen, zagen de Nederlanders hun kans schoon om het fort weer in te nemen.

Afgebroken door de Fransen

Het fort werd in 1809 afgebroken toen Herman Willem Daendels er namens Frankrijk gouverneur-generaal was. Een deel van het VOC-archief dat in het fort bewaard werd, ging daarbij verloren.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.