Kim Jong Un Noord Korea

Foto Kim Jong-un beschoten

Zuid-Koreaanse mariniers gebruiken foto’s van de zoon en verwachtte troonopvolger van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong- Il als schietschijf bij schietoefeningen, aldus nu.nl. Tussen Noord- en Zuid Korea is er tot op heden sprake van een wapenstilstand. Die duurt al voort sinds 1953, het einde van de Koreaanse oorlog. Maar de politieke situatie tussen beide landen is op het moment in kritieke toestand.

Afgelopen november heeft Noord-Korea tienstallen granaten afgeschoten op een Zuid-Koreaans eiland vlak bij de grens. Volgens Noord-Korea gebeurde dat nadat Zuid-Korea begon met schieten. Het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong, vlakbij de grens tussen Noord en Zuid Korea, werd getroffen. Vandaag werd duidelijk dat Zuid-Koreaanse militairen een foto van het hoofd van de zoon van de leider van Noord-Korea als schietschijf gebruiken. De troebele betrekking tussen beide landen kent een geschiedenis waarvan de wortels na de Tweede Wereldoorlog liggen.

Democratische Volksrepubliek  

Op 9 september 1948 werd de Democratische Volksrepubliek Korea uitgeroepen en werd Noord-Korea een zelfstandige staat. Sinds 1910 werd het land bezet en geannexeerd door Japan. Maar met de atoombom op Hiroshima en Nagasaki en de daarop volgende overgave kwam er een einde aan de Japanse heerschappij. Het beheer over Korea werd verdeeld in een Noordelijk en een Zuidelijk deel. Het Noordelijk deel werd bezet door de Sovjet Unie en het Zuidelijk deel door de Verenigde Staten. Op 29 augustus 1946 kwam de Noord-Koreaaanse communistische partij (KWP) aan de macht. De partij voerde politieke en economische hervormingen door en kapitalistische invloeden werden zo goed mogelijk uitgebannen. De leider van Noord-Korea was Kim Il-sung en hij hield tot in de jaren ’90 de touwtjes strak in handen. Hij werd ook wel de Grote Leider genoemd. De partij voerde politieke en economische hervormingen door waarbij niet-communistische invloeden werden uitgeschakeld, religie werd onderdrukt en een partij-geleide economie werd ingesteld. Kim Il-sung zou tot in de jaren negentig in Noord-Korea de touwtjes in handen houden. Na zijn dood nam zijn zoon het bewind over de communistische staat over.

Koreaanse oorlog

Het was de tijd van de koude oorlog. In 1950 viel Noord-Korea bij Zuid-Korea binnen om Korea wederom te verbinden tot één land; de Koreaanse Oorlog was daarmee begonnen. De oorlog duurde van 1950 tot 1953, toen de Verenigde Naties een wapenstilstand afdwongen die nog steeds van toepassing is. Vrede is er dus tot op heden niet gekomen. Het noorden werd geholpen door China en het zuiden door de Verenigde Staten. Sindsdien is er een bufferzone tussen de beide landen, De Koreaanse DMZ (gedemilitariseerde zone). Het is vergelijkbaar met het ijzeren gordijn in Duitsland tijdens de Koude Oorlog. De grens is 248 kilometer lang en 4 kilometer breed. Aan weerszijde van de grens houdt het leger van het desbetreffende land de wacht. In Zuid-Korea zijn ook nog Amerikaanse troepen aanwezig.

Communisme

Na de Koreaanse oorlog werd de maatschappij onder handen genomen naar communistische leest. De landbouw werd gecollectiviseerd en bedrijven genationaliseerd. Tot aan de dood van Stalin in 1953 volgde Noord-Korea de koers van de Russen met het Stalinisme. Maar na diens dood ontstond er een crisis tussen het communistische China en de Sovjet Unie. Om geen partij te hoeven trekken, besloot Kim Il-sung een ‘neutrale koers’ te varen. Hi sloot vriendschapsverdragen met beide grootmachten aan het begin van de jaren ’60. Ook wilde hij gesprekken aangaan met Zuid-Korea, mits die een communistische leer zouden accepteren. Wat ze niet deden, waardoor de gesprekken niet van de grond kwamen. Eind jaren ´80 viel het communisme in Oost-Europa en de Sovjet Unie. Daardoor werd Noord-Korea gedwongen zich meer te gaan richten op de Westerse landen dan voorheen. Het land accepteerde de economische steun die hen werd aangeboden en gesprekken over een verenigd Korea kwamen weer op gang. Desondanks bleef het land de communistische koers volgen.

Noord-Korea in de 21e eeuw

Hij werd na zijn dood op 8 juli 1994 opgevolgd door zijn zoon Kim Jong-Il, de huidige president. Hij wordt ook wel de Geliefde Leider of de Generaal genoemd. Zijn vader werd na zijn dood uitgeroepen tot Eeuwige President, waardoor Kim Jong-Il feitelijk niet de President van het land is. Hij is de enige leider in de communistische wereld die zijn vader opvolgde. In 2000 leek er een toenaderingsperiode tussen Noord-Korea en het westen te zijn aangebroken, maar met het aan de macht kopen van President Bush junior, bleek dat ijdele hoop. Ook laaiden vanaf 26 maart 2010 de spanningen tussen Noord- en Zuid Korea weer op. Een Torpedo uit het noordelijke land bracht een Zuid-Koreaans oorlogsschip tot zinken, waarna Noord-Korea dreigde met een kernoorlog. Als reactie was er een gezamenlijke legeroefening op 25 juli van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Op 24 juli 2010 dreigde Kim Jong-il naar aanleiding van de oefening om een kernbom te droppen als deze door zou gaan. UIteindelijk werd de oefening, die vier dagen duurde en waar twintig schepen, tweehonderd vliegtuigen en achtduizend soldaten aan meededen. Onder druk van China, die een bondgenoot van Noord-Korea is, zijn de oefeningen verplaatst van de Gele Zee naar de Japanse Zee. Yeonpyeong Op 23 november 2010 viel Noord-Korea wederom het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong aan. Er werden rond de 200 granaten afgeschoten. Hierbij werden aan de kant van Zuid-Korea twee militairen en twee burgers gedood. De betrekkingen tussen beide landen staan op dit moment dus onder grote mate van spanning. Dat blijkt nota bene uit het gebruik van een foto van het hoofd van de zeer waarschijnlijke troonopvolger van Noord-Korea door de Zuid-Koreaanse troepen.  

AFBEELDING:

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

De wieg van de Zijderoute

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

cover GM3

Het extra dikke nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 18 april. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

GM 2 cover - nu in de winkel

Het tweede nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Piet Hein

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.