Prinselijk paleis van Monaco

François Grimaldi verovert Monaco

Op 8 januari 1297 grijpt de Grimaldi-familie voor het eerst de macht in Monaco. François Grimaldi bedenkt een list om de stad te veroveren en zo zijn naam te verbinden aan de kleine stadstaat Monaco. In de jaren hierna blijft de familie regeren over het prinsdom en wordt zelfs in de statuten opgenomen dat prinsen verplicht de achternaam Grimaldi moesten dragen.


Welfen en Ghibellijnen


François Grimaldi was de afstammeling van Otto Canella, die in 1133 consul van de Italiaanse stadstaat Genua was. Het machtsconflict in Noord-Italië tussen de paus en de keizer verdeelde veel van de grootste stadstaten in twee kampen. De Welfen steunden het pauselijk gezag en erkenden de macht van de keizer niet. Hier tegenover stonden de Ghibellijnen, die juist vochten voor de keizerlijke macht. Grimaldi behoorde tot de eerste groep en moest in 1296 vluchten toen de Welfen een zware nederlaag leden in de buurt van Genua. Zij vestigden zich in de Franse Provence.


Ontstaan van de stad Monaco


De Ghibellijnen waren op 10 juni 1215 begonnen met de bouw van een fort op de rots van wat nu Monaco is. De strategische ligging van de rots en de voordelen die met de haven behaald konden worden werden ook door keizer Hendrik VI erkend. Hij had de Ghibellijnen toestemming gegeven naar ‘Monaco’ te gaan en daar te beginnen met de bouw. Er werden stadsmuren om heel de rots heen gebouwd en bewoners werden gelokt met privileges als vrijstelling van belasting en toekenning van land. Monaco werd hierdoor, ondanks het zeer kleine gebied, een belangrijke plaats en een strijdtoneel voor de Welfen en Ghibellijnen.


Grimaldi verzint een list


De Grimaldi-familie was met een klein leger Welfen gevlucht naar de Provence. Op 8 januari 1297 sloop François Grimaldi verkleed als Franciscaanse monnik het fort van Monaco binnen. Onder zijn pij droeg hij een zwaard, waarmee hij de bewakers vermoordde. Samen met een klein leger veroverde hij vervolgens het fort en claimde hij het in naam van de paus. Door de list verdiende François Grimaldi zijn bijnaam ‘Malizia’ (‘de listige’) en werden de twee monniken met zwaard in het wapen van Monaco opgenomen. Voor het eerst vestigde de Grimaldi-dynastie zich in Monaco.


Grimaldi-dynastie definitief gevestigd


Het beeld van François GrimaldiIn 1301 sloegen de Ghibellijnen echter hard terug en veroverden zij het fort. Pas sinds 1331, onder leiding van Karel Grimaldi, wisten de Grimaldi’s de macht in Monaco opnieuw te vestigen. Dit maal behielden zij deze ook en was de Grimaldi-familie onlosmakelijk verbonden met het prinsdom Monaco. Karel I gaf zichzelf in 1342 de titel ‘Heer van Monaco’ en breidde in 1346 en 1355 het kleine rijk uit met de plaatsen Menton en Roquebrune. Historici beschouwen hem als de echte oprichter van het Prinsdom Monaco. Toch werd in 1997 een groot feest georganiseerd ter eren van het 700-jarige bestuur van de Grimaldi-dynastie en werd een beeld onthuld van François Grimaldi gekleed in pij.  

Landen: 

Tijdperken: 

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.