Geboorte van de Moeder Gods

Haar onbevlekte ontvangenis verwijst naar de geboorte zonder erfzonde. Op 8 september vieren de Rooms-Katholieke – en de Orthodoxe Kerk het feest van Maria-Geboorte.

De geboorte van de moeder van Jezus staat niet in de canonieke Bijbel, maar is een verhaal uit het Proto-Evangelie van Jacobus, dat deel uitmaakt van de apocriefe (niet als geïnspireerd erkende) boeken van de Bijbel. De auteur van het boek is niet bekend. Hij presenteert zichzelf als Jacobus, de broer van Jezus, die ook de Brief van Jacobus schreef, die wél in de canon terecht is gekomen. Het Proto-Evangelie, zo genoemd omdat het verhaalt van gebeurtenissen vóór de geboorte van Jezus, waar de Evangeliën mee beginnen, is echter een geschrift uit de tweede eeuw en kan daarom niet van Jacobus zelf zijn. De oudste kopie ervan die bewaard is gebleven is uit de vierde eeuw afkomstig, maar de kerkvader Origenes (185-254) verwijst er al naar.

Volgens het Proto-Evangelie heetten de ouders van Maria Joachim en Anna. Hun huwelijk was kinderloos gebleven, wat als een grote schande gold. Joachims offer in de tempel werd geweigerd, waarna hij de woestijn in vluchtte. Anna, die dacht dat haar man dood was, bad tot God. Hierop verscheen een engel, die haar aankondigde dat zij een kind zou krijgen. Ook Joachim kreeg van een engel te horen dat zijn vrouw in verwachting was, waarna hij naar haar terugkeerde. Zodra het kind geboren was, een meisje, wijdden Joachim en Anna haar aan God en brachten haar naar de tempel.

Het verhaal van de geboorte van Maria heeft sterke parallellen met het verhaal van Samuël uit het Oude Testament. Ook daar bleef de moeder kinderloos tot zij bad, en werd het kind na de geboorte aan God gewijd en in de tempel opgevoed. Volgens de traditie is Maria 'onbevlekt ontvangen'. Dat betekent niet dat zij zonder geslachtsgemeenschap verwekt is, maar verwijst naar haar geboorte zonder de last van de erfzonde; de zonde die door geboorte van mens op mens overgaat. Op 8 december, negen maanden voor 8 september vieren de Katholieken daarom Maria-Onbevlekte-Ontvangenis.

Rubrieken: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het augustusnummer van Geschiedenis Magazine

Lees hier wat je kunt verwachten van het komende nummer van Geschiedenis Magazine!

Alles over de Atjeh-oorlog? Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Dan lees je Geschiedenis Magazine.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.