geschiedenis van de KNRM

Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Sinds 1824 redden vrijwilligers van de KNRM zeelieden die voor de Nederlandse kust in nood raken. In 2015 redde de KNRM de 100.000 opvarende. 

'Vissers van de zijde'

Tot en met november 1824 kwam het regelmatig voor dat gestrande zeilschepen voor de Nederlandse kust werden geplunderd door kustbewoners. Deze plunderaars waren meestal de zogeheten ‘vissers van de zijde’, die vaak zo arm waren dat dominees op zondag bereid waren de andere kant op te kijken als zij hun netten uitwierpen. Toch konden schipbreukelingen in enkele gevallen ook rekenen op provisorische hulp van minder arme en kwaadwillende kustbewoners, die daarmee hun eigen leven in de waagschaal legden.Toen in 1824 bij een reddingsactie na een schipbreuk bij Huisduinen voor de zoveelste keer ook ‘redders’ om het leven kwamen, werd besloten maatregelen te nemen om in de toekomst zo’n noodlottige afloop te voorkomen.

Twee reddingsmaatschappijen

Naar voorbeeld van de in maart 1824 opgerichte Engelse National Lifeboat Institution werd op 11 november van datzelfde jaar in Amsterdam de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM) opgericht. Rotterdam introduceerde negen dagen later zijn eigen Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS). Beide maatschappijen moesten het hebben van ingezameld geld en zaten daardoor vrijwel meteen krap bij kas. Toch weigerden ze de subsidie die door koning Willem I werd aangeboden te accepteren, omdat dat zou betekenen dat ze moesten fuseren.

Kustbewoners in een heldenrol

Vanwege het krappe budget was het onmogelijk vaste bemanning in dienst te hebben. De maatschappijen verschaften roeiboten, een boothuis en enige mate van toezicht door een lokale commissie, maar verder moesten de kustbewoners het zelf uitzoeken. Niemand zat echter te springen om vrijwillig het levensgevaarlijke werk te verrichten. En er was nog een bijkomend nadeel: degenen die kozen voor een heldenrol liepen simpelweg het strandjutten mis en kwamen er dus nog extra bekaaid vanaf ook. Later kon dankzij particuliere contributies alsnog een beloning worden ingevoerd: minimaal twee gulden per redding. Dit bedrag kon oplopen tot 10 gulden, maar dan moest de redding wel ’s nachts bij zwaar noodweer zijn uitgevoerd én moest de gehele bemanning zijn gered.

Een vereniging van levensbelang

De eerste motorreddingsboten werden vanaf 1907 in gebruik genomen. In 1949 kregen beide maatschappijen van koningin Juliana een koninklijk predicaat toegekend en uiteindelijk volgde pas in 1991 de ‘logische’ fusie, met de oprichting van de huidige KNRM. Het KNRM speelt sinds de oprichting een onmisbare rol in de waarborging van de veiligheid aan de Nederlandse kusten.  

Bronnen

- Geschiedenis24, 175 jaar reddingswerk, 7 november 1999

- KNRM, Koningsvaart 30 april

- Youtube, De historie van het (...)

- NOS, Vorstelijke KNRM-boten bij (...), 3-4-2013

- nos.nl 'Mijlpaal voor KNRM: 100 000 opvarenden gered'

Afbeelding

- Christiaan Kannemans, Schipbreuk, 1849

 

Leestips - Boeken

 varen !

Schip in nood: varen !

€ 34.95

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Alles over het Neurenberg proces? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

75 jaar atoombom

Van 25 september 2020 t/m 17 januari 2021 toont Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling ‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki’. Wat zijn de gevolgen van de atoombom op de mensen en de omgeving?

Alles over Nieuw Amsterdam? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.