Maria Tenhemelopneming

Geschiedenis van Maria Tenhemelopneming

Vandaag, 15 augustus 2013, wordt door katholieke en orthodoxe christenen wereldwijd de Maria Tenhemelopneming gevierd. Met het feest wordt herdacht dat de heilige maagd Maria door God werd opgenomen in de hemel. Hoewel het feest al sinds de 6e eeuw een belangrijke plek binnen het geloof inneemt, verklaarde paus Pius XII de Maria Tenhemelopneming pas in 1950 tot een officieel katholiek dogma.


De eerste vermelding van de opneming van Maria in de hemel was afkomstig uit het boek Liber Requiei Mariae dat waarschijnlijk begin 4e eeuw geschreven is. Het was vooral bekend binnen de Oosterse Kerk waar de gelovigen toen ook al een feest kende dat ze de Ontslapenis van de Moeder Gods noemden.


Verschillende interpretaties over Maria


Binnen de kerk bestond nog veel onduidelijkheid over Maria en haar opneming in de hemel. Zo wist eigenlijk niemand wanneer Maria precies naar de hemel was gegaan en of zij dat deed toen ze nog leefde of nadat ze gestorven was. De Bijbel geeft geen zekerheid over hoe Maria door God in de hemel werd opgenomen, waardoor er veel ruimte was voor speculatie. In de 4e of 5e eeuw werd in het boek De Obitu S. Dominae aan de hand van de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament beweerd dat Maria levend en met haar hele lichaam naar de hemel ging. Duidelijkheid kwam er nooit, maar vanaf eind 5e eeuw werd de verering van Maria steeds belangrijker binnen de kerk.


Keizer Maurikios legt datum vast


De patriarch van Alexandrië, Theodosus, schreef in 556 dat er in Egypte twee dagen waren waarop Maria centraal stond. Op 16 januari herdachten de Egyptenaren de dood van Maria, terwijl zijn op 9 augustus haar opneming in de hemel vierden. De Byzantijnse keizer Maurikios stelde in 600 de datum voor zijn gehele rijk vast op 15 augustus. Kort daarna verspreidde de Mariaverering zich naar West-Europa. Paus Sergius I maakte rond 700 melding van het feest en paus Leo IV erkende Maria Tenhemelopneming halverwege de 9e eeuw als officieel katholiek feest.


 Leestips-BoekDe vele gedaantes van Maria De vele gedaantes van Maria


€ 34.50 
 


Dogma van paus Pius XII


In Europa werd het feest vanaf de 9e eeuw in verschillende vormen gevierd, maar de protestanten zagen na de Reformatie, die begon rond 1517, af van de Mariaverering. Zij baseerden hun geloof direct op de Bijbel en daarin was geen melding gemaakt van de Tenhemelopneming van Maria. Na de Reformatie kwam er binnen de katholieke kerk steeds meer roep om de hemelopneming tot een dogma te maken. Dat gebeurde echter pas in 1950 toen paus Pius XII vastlegde ‘dat de heilige maagd Maria na haar aardse leven met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel’. Met de vastlegging als dogma is het voor alle katholieken een vereiste in de Tenhemelopneming te geloven.


Wereldwijde vrije dag, maar niet in Nederland


In vrijwel alle traditioneel katholieke of orthodoxe landen is Maria Tenhemelopneming een verplichte vrije dag. Onder meer in België, Frankrijk, Spanje en Italië is dat het geval.  Wegens de protestantse achtergrond van Nederland is dat hier nooit het geval geweest. Aangezien Nederlandse katholieken geen vrije dag krijgen houden veel kerken ’s avonds als alternatief voor de feestdag een speciale dienst.

Bronnen

-        Catholicism, The Assumption of Mary (15-8-2013)

-        CH Network, Why did Pius XII (…) (15-8-2013)

-        Church Year, The Solemnity of the (…) (15-8-2013)

-        Katholiek Nieuwsbald, Maria Tenhemelopneming (15-8-2013)

-        New Advent, The Feast of the (…) (15-8-2013)

 

Afbeelding

-        Wikimedia Commons, Sir Pieter Paul Rubens (…) (15-8-2013)

 

Leestips-Boek

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

De vele gedaantes van Maria
De vele gedaantes van Maria

€ 34.50

 

Rubrieken: 

Personen: 

Religie: 

Tijdperken: 

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen.