Geschiedenis van Riga

De Zweedse stad Umeå en de Letse hoofdstad Riga zijn benoemd tot culturele hoofdsteden van 2014. Riga is de grootste van de twee en heeft een rijke geschiedenis.

Oorsprong Riga

Riga werd officieel gesticht in 1201 door de Duitse bisschop Albert von Buxhoeveden. Voorheen was de stad een Finse nederzetting die bewoond werd door de Lijven, een volk dat later geassimileerd werd door de Letten. Von Buxhoeveden kwam met een grote groep kruisvaarders het Christendom verspreiden in Letland en verleende Riga stadsrechten. Vanwege de gunstige ligging vlakbij de Oostzee en aan de rivier de Daugava groeide Riga uit tot een succesvolle handelsstad, en werd voornamelijk bewoond door Duitse ambachtslieden en handelaren. De voertaal van de stad was Nederduits, en de stad werd toegevoegd aan de Hanze, een Noord-Duits handelsverbond.

Na de Lijflandse Oorlog werd Riga in 1581 onderdeel van Polen-Litouwen. De Poolse overheersing was van korte duur: na de Dertigjarige Oorlog viel Riga in 1621 onder de macht van de Zweedse koning Gustaaf Adolf. 

Russische overheersing

In 1710 vielen de Russen onder leiding van Tsaar Peter de Grote Letland binnen, en het land werd door hen geannexeerd. Riga floreerde als havenstad. De overheersend Duitse cultuur in de stad werd steeds meer Russisch. Halverwege de twintigste eeuw vervingen de Letten de Duisters als grootste etnische groep in de stad. In 1891 werd de Russische taal de officiële taal van de Baltische Staten.

 Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd Letland voor het eerst onafhankelijk. Letland werd in 1940 echter weer geannexeerd door de Russen, waardoor het onderdeel werd van de Sovjet Unie. In 1941 trokken de troepen van Hitler naar het Baltische land. De Duitse bezetting betekende het einde van de Joodse gemeenschap in Letland. In 1944 werden de Duitsers teruggedrongen en behoorde Letland wederom tot Rusland.

In de Sovjettijd veranderde veel voor de hoofdstad. Riga werd overspoeld door Russische werkkrachten. Tussen 1950 en 1980 werd het bevolkingsaantal van de stad zeven maal groter. Riga werd een belangrijk industrieel centrum van de Sovjet Unie, en het militaire centrum van de Baltische Staten. 

Onafhankelijkheid Letland

Op 21 augustus 1991 verklaarde de Letse Hoge Raad het land onafhankelijk. Op 6 september datzelfde jaar erkende de Sovjet Unie Letland als onafhankelijke staat en op 17 september datzelfde jaar werd het land lid van de VN.

In 1997 werd het historisch centrum van Riga door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. In 2001 bestond de stad 800 jaar, wat onder meer gevierd werd door het opknappen van veel gebouwen. Nu heeft de stad weer iets te vieren aangezien deze uitgeroepen is tot culturele hoofdstad van 2014.

<h3>Bronnen:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>- local-life.com, <a title="Riga History" href="http://www.local-life.com/riga/articles/history" target="_blank">Riga History - A Retrospective </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- riga.lv, <a title="History of Riga" href="https://www.riga.lv/EN/Channels/About_Riga/History_of_Riga/default.htm" target="_blank">History of Riga </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- volkskrant.nl,<a title="Artikel volkskrant culturele hoofdsteden 2014" href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3570286/2014/0... target="_blank"> Umeå en Riga culturele hoofdsteden 2014</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Afbeelding:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Wikicommons, <a title="Afbeelding Wikicommons Riga" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riga_daugava.jpg" target="_blank">Riga</a></p>

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.