Geschiedenis van Unicef

De kinderrechtenorganisatie Unicef liet op 22 mei 2014 weten dat zij hulpgoederen naar de overstroomde gebieden in Bosnië en Servië zullen sturen. Sinds de oprichting van Unicef in de jaren ’40 van de vorige eeuw groeide de organisatie uit tot voorvechter van kinderrechten over de gehele wereld. Ook biedt de organisatie (nood)hulp in geval van crises.

Begin Unicef na Tweede Wereldoorlog

Op 11 december 1946 werd het International Children’s Emergency Fund in het leven geroepen door de Verenigde Staten. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog waren miljoenen kinderen slachtoffer geworden, leefden in armoede en erbarmelijke omstandigheden. De belangrijkste opdracht die het fonds meekreeg was basishulp aan kinderen geven, ongeacht hun ras, nationaliteit, status of politieke denkbeelden.

Later is deze opdracht ook een belangrijk credo voor Unicef geworden: elk kind dient geholpen te worden. Unicef gelooft dat het zorgen voor kinderen de hoeksteen is van de menselijke vooruitgang. Gepaste zorg op jonge leeftijd creëert een stabiele basis voor de toekomst van een kind. Onderwijs, voor zowel jongens en meisjes, zorgt voor zelfstandig nadenkende burgers. Het is aan Unicef om er op na te zien dat landen over de gehele wereld zich houden aan de rechten van het kind.

Maurice Pate en uitbreiding taken Unicef

In 1947 komt Maurice Pate ten tonele. De altruïstische zakenman wordt aangesteld als directeur van Unicef en blijft deze functie achttien jaar lang bekleden. Pate zag in Unicef zijn verantwoordelijkheid om de mensheid te dienen: er was behoefte aan internationale mensenrechten. Pate was een inspiratiebron voor velen en heeft een groot aandeel gehad in het enorme succes en de groei van Unicef.

In 1953 besluit de Verenigde Naties dat Unicef ook na de wederopbouw van het westen blijft bestaan. Unicef is here to stay en begint met een wereldwijde campagne tegen de tropische infectieziekte framboesia. Framboesia trof jaarlijks miljoenen kinderen en is simpelweg door het gebruik van penicilline te genezen.


Titel: Gedreven helpers - Een geschiedenis van Cordaids voorlopers
Auteur: Annelies van Heijst
ISBN: 9789087044329
Uitgever: Verloren
Prijs: €49,-

 

 


Rechten van het Kind

Het werk is niet voor niets, want in 1959 neemt de Verenigde Staten de Declaratie van de Rechten van het Kind aan. Hierin worden een aantal basale rechten van kinderen vastgelegd: het recht op bescherming, scholing, gezondheidszorg, onderdak en goede voeding. Dertig jaar later werden de rechten van het kind bij wet vastgelegd en ondertekenden bijna alle VN-leden de afspraak.

Opvallend is dat de Verenigde Staten het verdrag tot op heden nog niet heeft geratificeerd vanwege mogelijke tegenstrijdigheden tussen nationale en internationale wetgeving. De inzet om het dialoog tussen landen op gang te brengen en de hulp aan kinderen zorgde ervoor dat Unicef in 1965 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen.

Luide en stille rampen

Unicef wordt al meer dan zestig jaar volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen en is inmiddels uitgegroeid tot een enorme organisatie. Niet alleen houden ze zich bezig met ‘loud emergencies’ - dit wil zeggen de korte termijn hevige conflicten of rampsituaties die opvallend in het nieuws komen - maar ook met ‘silent emergencies’, de minder mediagenieke sluipmoordenaars zoals ondervoeding, ziekten, aids, kinderhandel, kinderarbeid en kindersoldaten. De Rechten van het Kind zijn inmiddels door meer dan 190 landen ondertekent en al is dit een goed teken, het betekent niet dat al deze landen ook op de naleving van de regels toezien.

Milleniumdoelen

In september 2000 werd de grootste vergadering van wereldleiders ooit gehouden in New York. 189 leden van de Verenigde Naties kwamen bij elkaar om de toekomst te bespreken, omdat hun landen naarmate de globalisering toenam alleen maar meer met elkaar te maken hebben. Tijdens deze besprekingen werd de Millenium Declaratie opgesteld. Dit hield een aantal collectieve afspraken in voor vrede en veiligheid, armoedebestrijding, milieu en mensenrechten. De doelen die werden gesteld in de Millenium Declaratie hadden bijna allemaal met kinderen te maken. Unicef ziet er op toe dat de Milleniumdoelen zoveel mogelijk worden nagestreefd. Kinderen zijn immers de toekomst voor de wereld.

 

 

 

 

Rubrieken: 

Tijdperken: 

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.