Griekse oorlog

Griekenland begint haar Onafhankelijkheidsoorlog

Iaşi 1821 – Na vier eeuwen van Ottomaanse overheersing komen de Grieken op 25 maart in opstand. Onder invloed van de Verlichting beginnen ze een zeven jaar durende bloedige oorlog, die wordt uitgevochten met de uiteindelijke steun van de Europese grootmachten. Dit resulteert in een onafhankelijke Griekse staat en een verzwakte Ottomaanse Rijk.


Het Ottomaanse Rijk


Toen het Byzantijnse Rijk halverwege de vijftiende eeuw viel door toedoen van het Ottomaanse Rijk, namen de Ottomaanse Turken een groot deel van het voormalige Byzantijnse grondgebied en haar inwoners over. Daartoe behoorden ook de talrijke Griekse volkeren, die toen nog een veel groter gebied bevolkten dan alleen het tegenwoordige Griekenland. Hoewel de Turken vaak hoge belastingen eisten, hadden veel Grieken baat bij de handel die de Ottomanen brachten. In de achttiende eeuw was er een Griekse welvaartsklasse ontstaan waarvan de leden rijk genoeg waren om hun kinderen in West-Europa te laten studeren. Deze studenten deden in Europa revolutionaire nationalistische ideeën op die voortkwamen uit de Verlichting. Deze ideeën namen ze mee terug naar hun thuisland.


Filiki Eteria


Geïnspireerd door de verschillende revoluties in zowel West-Europa als in de Balkan, richtte een aantal jonge Griekse intellectuelen in 1820 een geheime organisatie op, de ‘Filiki Eteria’ (De Vriendelijke Gemeenschap). Het doel van hun organisatie was om met een opstand de Ottomaanse overheerser te verdrijven en een nieuw Byzantijns rijk te stichten. Hun opstand speelde zich vooral af aan de westkust van de Zwarte Zee. De opstand liep echter slecht af vanwege interne onenigheid in de organisatie en door de tussenkomst van het Ottomaanse leger. Intussen brak er een nog grotere opstand uit in het zuiden van Griekenland.


Eind van de oorlog


De Europese grootmachten hielden zich tijdens het grootste gedeelte van de opstand afzijdig. Toen de Britten, Fransen en Russen aan het einde van de oorlog toch te hulp schoten en probeerden te onderhandelen tussen het Ottomaanse Rijk en Griekenland, bleven de Ottomanen de strijd voortzetten. De Europese grootmachten bundelden hun krachten en vernietigden de Ottomaanse vloot met een verrassingsaanval bij het Griekse eiland Pylos. Na de oorlog hielpen ze de Grieken een eigen koninkrijk te beginnen.

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.