Het ontstaan van het Deense Koningshuis

Op 18 november 2013 werd het eerste staatsieportret onthuld van de Deense Koninklijke familie sinds 100 jaar. Een koning die ten grondslag ligt van het huidige Deense koningshuis is Koning Harald I, ook wel Harald Blauwtand genoemd (ca. 930-986). Onder zijn bestuur verenigde Denemarken zich en bekeerde de bevolking tot het Christendom.

Koningschap van Harald I

Harald Blauwtand werd geboren rond 930 als zoon van koning Gorm de Oude van Denemarken. Op dat moment was Denemarken nog een Vikingrijk dat bestond uit het huidige Denemarken en delen van Zweden en Noorwegen. Tijdens het koningschap van Gorm speelde Harald al een grote rol in het bestuur. Zijn vader was erg oud en Harald had een groot deel van de bestuurstaken over genomen. Toen zijn vader overleed in 958 volgde Harald hem op als Koning van Denemarken. Waarom zijn bijnaam Blauwtand was, is niet geheel duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk had de naam betrekking tot het feit dat zijn tanden in erg slechte staat waren en er dus zwartblauw uitzagen.

Expansie van Denemarken

Haralds koningschap verliep rustig en zonder binnenlandse problemen. Hierom kon hij zich richten op expansie van zijn koninkrijk. Zo nam hij onder meer Jutland, Seeland en Samland in. In 961 overleed de Noorse koning Haakon I na een veldslag, waardoor Harald I zijn kans schoon zag om Noorwegen toe te voegen aan zijn koninkrijk. Hij kwam echter in conflict met een Noorse edele die zichzelf tot koning van Noorwegen had uitgeroepen, Harald Grijshuid. Harald I liet hem door een list om het leven brengen, waarna hij zichzelf uitriep tot koning van Noorwegen in 976.

Bekering tot Christendom

Rond 960 bekeerde Harald zich tot het Christendom. Er zijn meerdere theorieën waarom hij dit heeft gedaan. Een daarvan is dat hij na het verliezen van een oorlog met de Roomse keizer Otto I gedwongen werd tot bekering. Een andere theorie is dat hij zich meteen wilde bekeren nadat hij zag dat de christelijke priester Poppo gloeiend ijzer in zijn handen kon houden zonder dat zijn handen verbrandden.

Einde van zijn koningschap

Tegen het einde van zijn koningschap kreeg Harald te maken met een opstandige zoon, Sven. Sven startte een rebellie tegen zijn vader en in een van de veldslagen werd Harald I dodelijk geraakt door een pijl. Hij overleed omtrent in 986. 

De huidige Deense koningin Margarethe II en haar troonopvolgers stammen direct af van Harald Blauwtand, wat de Deense monarchie de oudste van Europa maakt.


Leestips-Boeken

Titel: Pieter Isaacsz (1569-1625) - Een Nederlandse schilder, kunsthandelaar en diplomaat aan het Deense hof
Auteur: Juliette Roding en Marja Stompé
ISBN: 9065501452
Uitgever: Verloren
Prijs: € 14,-

 

 


<h3>Bronnen</h3>
<p>- historiek.net, <a title="bluetooth en koning harald blauwtand" href="http://historiek.net/bluetooth-en-koning-harald-blauwtand/9942/" target="_blank">bluetooth en koning harald blauwtand</a></p>
<p>- fortidensjelling.dk, <a title="Jellinge" href="http://www.fortidensjelling.dk/jellinge5.htm" target="_blank">Jellinge</a></p>
<p>- en.wikipedia.org, <a title="Harald I of Denmark" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_I_of_Denmark" target="_blank">Harald I of Denmark</a></p>
<p>- en.wikipedia.org, <a title="History of Denmark" href="http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Denmark" target="_blank">History of Denmark</a></p>
<p> </p>
<p>Afbeeldingen</p>
<p>- Wikimedia Commons, <a title="de doop van Harald I Blauwtand" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harald_Blaatand.jpg%20" target="_blank">de doop van Harald I, Blauwtand</a></p>
<p><span style="line-height: 1.2;"> </span></p>

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

De iconische Boston Tea Party, 1773

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór vrijdag 1 december 23:59 u. een abonnement.

De Evacuatie uit Duinkerken, 1940

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór vrijdag 1 december 23:59 u. een abonnement.

Grace O’Malley, piratenkoningin

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór vrijdag 1 december 23:59 u. een abonnement.

welkomstcadeau Geschiedenis Magazine

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een van de tijdelijke welkomstcadeaus!

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

lijfwacht napoleon

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór vrijdag 1 december 23:59 u. een abonnement.