Het ontstaan van Noord- en Zuid Korea

Noord-Korea heeft vannacht een raket gelanceerd. Het ging mis en enkele minuten later stortte de raket neer in zee. Zuid-Korea zoekt nu naar de resten van de raket, omdat deze waardevolle informatie kan opleveren over de technologie van Noord-Korea. Nog steeds leven de twee Korea’s jaar in jaar uit op gespannen voet met elkaar. De oorsprong van de rivaliteit moet gezocht worden in de periode tussen 1940 en 1950.

Japan’s imperiale ambities leidden in 1910 tot annexatie van het Koreaanse schiereiland bij het keizerrijk, onder meer vanwege haar natuurlijke rijkdom en strategische ligging. De Koreanen, eerder gewend aan hun status als autonome vazalstaat van China, leefden vervolgens een halve eeuw onder het juk van de Japanners. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het keizerrijk Japan echter ten val en waren de Koreanen aanvankelijk enthousiast over het vooruitzicht om weer een zelfstandig land te kunnen vormen. Maar dankzij de ontluikende Koude Oorlog zou het anders lopen voor Korea.

Opsplitsing van Korea

De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zagen teveel strategisch belang in het Koreaanse schiereiland om het risico te lopen dit gebied kwijt te raken aan de ander. Dus de twee grootmachten, die op dat moment samen streden tegen Japan, besloten om Korea tussen beiden te verdelen met als scheidslijn de 38e breedtegraad, dwars door het land heen. Een verenigd Korea werd sindsdien een ongrijpbare droom voor veel Koreanen. De twee ontstane Korea’s namen vervolgens een geheel andere koers, grotendeels bepaald door hun machtige patronen: de Sovjet-Unie/China en de Verenigde Staten.

De Koreaanse Oorlog

Grensgeschillen ontstonden en al gauw waren er militaire confrontaties rondom de 38e breedtegraad. Zuid-Korea kreeg een door de VS gesteund autoritair regime onder leiding van Syngman Rhee, terwijl Noord-Korea naar communistisch model werd ingericht met Kim-Il-Sung als leider. Na vijf jaar vol spanningen kwam er een oorlog die de hele wereld aanging. Sovjet materiaal en Chinese troepen werden ingezet aan Noord-Koreaanse kant, terwijl westerse mogendheden ingrepen ten behoeve van Zuid-Korea.

Wapenstilstand zonder vredesverdrag

Troepen van de Verenigde Naties heroveren Seoul (1950).

De bloedige oorlog duurde uiteindelijk voort tot 1953 en eindigde in een wapenstilstand zonder vredesverdrag. Deze situatie borduurt in feite voort tot op de dag van vandaag, en de toestand van Korea kan daarmee als restant worden gezien van de ideologische polarisering tijdens de Koude Oorlog. Terwijl het communistische blok uit elkaar viel in de jaren tachtig en negentig, bleef Noord-Korea vasthouden aan de Stalinistische koers en werd het een internationaal sterk geïsoleerde natie.

Meer weten

8x per jaar de beste geschiedenis in de bus

En mis nooit meer de mooiste historische verhalen!

Neem nu een abonnement en krijg drie schitterende cadeau's!

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!