Keizer Nero en het Teken van de Beest

Een Amerikaans meisje uit Texas heeft haar middelbare school aangeklaagd omdat deze haar verplicht een computerchip bij zich te dragen. Volgens de leerlinge staat de chip gelijk aan het ‘Teken van het Beest’, het symbool waarmee de Duivel probeert de mensen in zijn macht te krijgen. In het verleden zijn wel meer voorwerpen aangewezen als het teken van de Duivel, waaronder het muntgeld van de Romeinse keizer Nero.

In het Bijbelboek ‘Openbaring’ vertelt de Apostel Johannes over het visioen dat hij gehad heeft over de komst van de Duivel. Hierin staat onder meer geschreven: “Verder liet het [beest] bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.” [Nieuwe Bijbelvertaling, Openbaring 13:16-17]

Apocalyps

Volgens christelijke theologen vormde deze onderwerping aan het symbool de eerste stap in de strategie van de Duivel, die uiteindelijk moest resulteren in de overheersing van het kwade op Aarde. Door de eeuwen heen waren de christenen daarom altijd op zoek naar mogelijke verschijningen van het teken van het beest, aangezien dit het eerste signaal zou zijn van de komst van de Antichrist en het begin van de Apocalyps.

Muntgeld van Nero

Zo hadden veel christenen hun bedenkingen bij het muntgeld van de Romeinse keizer Nero (54-68). Het oorspronkelijk Griekse woord voor ‘teken’, ‘χάραγμα’ ofwel ‘charagma’, kon namelijk ook vertaald worden als ‘munt’ of ‘geslagen geld’. Vele christenen maakten hieruit op dat de afbeelding van de heidense keizer Nero op het muntgeld gelijk stond aan het teken van het beest. Deze overtuiging werd nog versterkt door het feit dat de Romeinen alleen in hun eigen muntgeld handelden, en dus niemand iets kon ‘kopen of verkopen’ zonder het geld van Nero.

Boycot

Romeinse sestertius met een afbeelding van Nero

In de tweede helft van de eerste eeuw na Christus begonnen steeds meer fanatieke christenen het Romeinse geld daarom te boycotten. Ze weigerden de munten met de afbeelding van Nero te gebruiken, bij zich te dragen of zelfs maar te bekijken. Het resulteerde erin dat de fanatieke christenen zich steeds meer af gingen sluiten van de Romeinse economie, want ‘bij iedere transactie die zij wel begingen werden zij er meteen aan herinnerd dat zij een politieke macht steunden die hun Ware God niet erkende’, aldus historicus Craig Koester.

Computerchip

Ondanks deze overtuigingen en de slechte reputatie van Nero luidde diens keizerschap uiteindelijk echter niet de komst van de Antichrist in. Desalniettemin is het geloof in het teken van het beest nog steeds springlevend. Zo denkt een Amerikaans meisje dat ze het duivelse symbool heeft ontdekt in de computerchip die ze van haar school verplicht bij zich moet dragen. De chip zou onder meer gebruikt worden om de aanwezigheid van leerlingen te controleren en om maaltijden in het schoolrestaurant af te rekenen.

Het meisje stelt echter dat ‘het accepteren van een persoonlijke code om zo privileges te krijgen bij een bepaalde autoriteit’ een vorm van afgoderij is. Een schikkingsvoorstel van de school om de chip te vervangen door een systeem met een eenvoudiger pasje wees ze dan ook af.

Rubrieken: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.