Labor Day in de VS

Vuurpijlen vliegen de lucht in, de geur van barbecues vult de parken van New York en op de snelwegen staat het bol van de auto’s, welke tot op het randje gevuld zijn met bagage. Het is weer de eerste maandag van september, Labor Day in Amerika, het moment waarop alle arbeiders even een dagje rust hebben.

Labor Day werd voor het eerst in de VS gevierd op 5 september 1882, onder de handelsorganisatie Central Labor Union van New York. In 1894 werd het pas erkend als een officiële feestdag, naar aanleiding van een staking van de arbeidsunies wegens een te laag loon. Het Amerikaanse leger moest de staking de kop indrukken, maar dit draaide onverhoopt op veel geweld uit. Dertien arbeiders kwamen om het leven en nog eens tientallen raakten gewond door toedoen van de militairen.

Toenmalig president Grover Cleveland haastte zich na dit incident om Labor Day een officiële feestdag te maken om de geschrokken arbeiders te sussen. Uit angst voor meer opstanden raasde de motie unaniem door het congres en werd de feestdag binnen zes dagen na de staking in de wet geschreven.

Cleveland koos ervoor dit niet te laten plaatsvinden op de internationale Dag van de Arbeid omdat hij bang was dat het negatieve emoties zou oproepen bij de Amerikaanse arbeiders. Op 4 mei 1886 had namelijk de Haymarket Affair plaatsgevonden, een demonstratie van arbeiders waarbij acht politieagenten om het leven kwamen en een onbekend aantal arbeiders. Het is daarom in samenwerking met de Central Labor Union besloten dat elke eerste maandag van september Labor Day gevierd wordt, om zo de kloof tussen de Onafhankelijkheidsdag en Thanksgiving te overbruggen.

Eind 19e en begin 20e eeuw vonden er op Labor Day parades plaats in de straten zodat de bevolking het werk kon appreciëren van de handel- en arbeidsorganisaties. Na de parades werd er een festival georganiseerd voor de arbeiders en hun familie. Vandaag de dag gebeurt dit steeds minder en wordt het meer als een rustdag beschouwd, hoewel festivals op Labor Day nog wel in verkiezingsjaren voorkomen. Het weekend voor deze feestdag, passend Labor Day Weekend genaamd, wordt door veel Amerikanen beschouwd als het einde van het zomerseizoen. Op sportgebied duidt het juist het begin van het American football seizoen aan.

Meer weten

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

‘Wereld in vlammen’ van Dan Jones en Marina Amaral. Een schitterend overzicht in woord en ingekleurd beeld met 200 beeldbepalende foto’s uit de periode 1914 - 1945