Mahasen, koning van Sri Lanka (277-304)

S.H. Kariyawasam, de directeur van het meteorologisch instituut in Sri Lanka, bood dinsdag 28 mei zijn excuses aan voor de vernoeming van de dodelijke orkaan ‘Mahasen’ naar de gelijknamige koning, die in de 3e en 4e eeuw na Christus over Sri Lanka heerste. Koning Mahasen was zeer geliefd onder zijn volk, onder meer omdat hij tal van kanalen en grote waterreservoirs liet aanleggen. Sommigen vereerden hem zelfs als God.

Mahasen was koning van Sri Lanka van 277 tot 304 na Christus. Naast de aanleg van kanalen en waterreservoirs liet Mahasen de Jethavana stoepa bouwen, een bouwwerk dat de relieken van Boeddha zou bevatten.  Ook liet Mahasen het Minneriya reservoir aanleggen. Na de bouw van het reservoir beschouwden sommigen hem als godheid, en noemden hem ‘Minneri Deviyo’: God van Minneriya.

Verschillen tussen Boeddhisten

Zoals hij door sommigen als God vereerd werd, kende Mahasen ook zijn vijanden. Hij keerde zich bijvoorbeeld fel tegen de Theravada boeddhisten in zijn land. Het Theravada boeddhisme was de officiële godsdienst van het land. Zelf was Mahasen aanhanger van de Boeddhistische Vaitulya leer, die ook wel geassocieerd werd met het Mahayana boeddhisme. Toen Mahasen de troon besteeg beval hij de monniken van de Mahavihara, de grootste Theravada tempel in Sri Lanka, om de Mahayana leringen te accepteren. Deze monniken weigerden daarmee in te stemmen, waarop de koning het volk verbood nog langer voedsel te verstrekken aan de monniken. Als gevolg hiervan vluchtten de Theravada monniken naar het zuiden van het land.

Mahaviaha tempel

Door het vertrek van de monniken liet Mahasen een aantal belangrijke Theravada tempels verwoesten. Hierop kwam een van zijn belangrijkste ministers ‘Meghavannabaya’ in opstand en richtte een leger op. In de nacht voordat de strijd tussen Mahasen en zijn minister los zou barsten, bracht Meghavannabaya de koning tot inkeer. Na een goed gesprek besloot Mahasen zijn geweld tegen de Theravada boeddhisten te staken, vrede te sluiten met zijn minister en de Mahaviaha tempel te herbouwen.

Orkaan Mahasen

Na het benoemen van de Cycloon als ‘Mahasen’  door het meteorologisch instituut lieten verschillende politici en boeddhistische monniken de naam zeer denigrerend te vinden. In zijn excuses op 28 mei gaf de directeur van het instituut aan dat hij nooit de mooie geschiedenis van Sri Lanka of de naam van koning Mahasen’s aan heeft willen tasten. Kariyawasam legde uit dat de naam ‘Mahasen’ zich op een lijst met 22 andere namen bevond die waren voorgelegd aan het PTC, Panel  voor Tropische Cyclonen. Het PTC is verantwoordelijk voor de naamgeving van tropische stormen in de regio. De namen op de lijst zouden verder geen betekenis of bijbedoelingen hebben, maar werden slechts voorgesteld als zijnde Srilankaanse namen, aldus Kariyawasam.

<h3>Bronnen</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Nos.nl, ‘<a title="Sri Lanka: sorry voor naam orkaan" href="http://nos.nl/artikel/511600-sri-lanka-sorry-voor-naam-orkaan.html" target="_blank">Sri Lanka: sorry voor naam orkaan</a>’, 28/5/2013.</p>
<p>- News.yahoo.com, ‘<a title="Apology for cyclone named after Sri Lankan king" href="http://news.yahoo.com/apology-cyclone-named-sri-lankan-king-101320637.html" target="_blank">Apology for cyclone named (...)</a>’, 28/5/2013.</p>
<p>- Wikipedia.org, ‘<a title="Mahasena of Anuradhapura" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasena_of_Anuradhapura" target="_blank">Mahasena of Anuradhapura</a>’.</p>
<p>- <a title="weermagazine" href="http://weermagazine.nl/" target="_blank">Weermagazine.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Afbeelding</strong></p>
<p>- Wikimedia Commons, '<a title="Theravada boeddhisten" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddhaghosa_offering_his_commentaries.... target="_blank">Theravada boeddhisten</a>'.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Leestip</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml><br />
<w:WordDocument><br />
<w:View>Normal</w:View><br />
<w:Zoom>0</w:Zoom><br />
<w:TrackMoves/><br />
<w:TrackFormatting/><br />
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone><br />
<w:PunctuationKerning/><br />
<w:ValidateAgainstSchemas/><br />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid><br />
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent><br />
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText><br />
<w:DoNotPromoteQF/><br />
<w:LidThemeOther>NL</w:LidThemeOther><br />
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian><br />
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript><br />
<w:Compatibility><br />
<w:BreakWrappedTables/><br />
<w:SnapToGridInCell/><br />
<w:WrapTextWithPunct/><br />
<w:UseAsianBreakRules/><br />
<w:DontGrowAutofit/><br />
<w:SplitPgBreakAndParaMark/><br />
<w:DontVertAlignCellWithSp/><br />
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/><br />
<w:DontVertAlignInTxbx/><br />
<w:Word11KerningPairs/><br />
<w:CachedColBalance/><br />
</w:Compatibility><br />
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel><br />
<m:mathPr><br />
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/><br />
<m:brkBin m:val="before"/><br />
<m:brkBinSub m:val="--"/><br />
<m:smallFrac m:val="off"/><br />
<m:dispDef/><br />
<m:lMargin m:val="0"/><br />
<m:rMargin m:val="0"/><br />
<m:defJc m:val="centerGroup"/><br />
<m:wrapIndent m:val="1440"/><br />
<m:intLim m:val="subSup"/><br />
<m:naryLim m:val="undOvr"/><br />
</m:mathPr></w:WordDocument><br />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><br />
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"<br />
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"<br />
LatentStyleCount="267"><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/><br />
</w:LatentStyles><br />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]></p>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
</style>
<p><![endif]--></p>
<p><!-- Educatheek.nl product widget voor isgeschiedenis.nl--></p>
<style><!--
.ellement { width: 165px; float: left; margin: 5px; } .widgetlink { color: #000; font-family: Verdana; } .widgetprice { font-weight: bold; font-family: Verdana; color: #FF7F00; } .innerwidget { float: left; margin: 0 0 0 10px; width: 85px; } a.widgetlink { font-size: 11px; font-family: verdana } p.widgetprice { font-size: 11px; font-family: verdana }
--></style>
<div id="widgetPreview" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 200px; background-color: #fff; z-index: 99;">
<div id="widgetPreviewContainer">
<div class="ellement"><a title="Een kleine inleiding in het boeddhisme " href="http://www.educatheek.nl/Een-kleine-inleiding-in-het-boeddhisme-_33755.h... target="_blank"><img alt="Een kleine inleiding in het boeddhisme " src="http://www.educatheek.nl/phpshop/shop_image/product/cb/9789020963069.jpg... align="left" border="0" /></a>
<div class="innerwidget"><a class="widgetlink" title="Een kleine inleiding in het boeddhisme " href="http://www.educatheek.nl/Een-kleine-inleiding-in-het-boeddhisme-_33755.h... target="_blank">Een kleine inleiding in het boeddhisme </a>
<p class="widgetprice">€ 12.95</p>
</div>
</div>
</div>
<p><a href=" http://www.educatheek.nl/Een-kleine-inleiding-in-het-boeddhisme-_33755.h... target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6968" alt="" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/02/isg-button4-150x... width="150" height="37" /></a></p>
<div style="clear: both;"> </div>
</div>
<p><!-- end of Educatheek.nl widget --></p>
<p>&nbsp;</p>

Rubrieken: 

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.