Meer is niet bekend: Bernard en de mysterieuze Bilderberg conferenties

De komende dagen komen de meest invloedrijke figuren van de westerse wereld bijeen in het Oostenrijkse Telfs-Buchen. Politici, wetenschappers, financiële experts en andere hoogwaardigheidsbekleders zullen van 11 tot 14 juni de meest uiteenlopende zaken bespreken. Er worden geen resoluties aangenomen en er vindt geen politieke besluitvorming plaats.

Discretie vereist!

Geheimhouding is verplicht. Alle bijwoners zijn verplicht hun ervaringen voor zich te houden en er is geen pers toegestaan op de conferentie. Aanwezige politici zijn niet gebonden aan de standpunten van hun politieke partijen. Ook nationale standpunten zijn ondergeschikt aan de ideeën van de individuele aanwezigen.

Praten binnen de muren, niet daarbuiten

De geheimhouding maakt de groep verdacht. Het gebrek aan notulen of andere documenten die de inhoud van de conferenties vastleggen wekt veel nieuwsgierigheid op. Jaarlijks vaardigt de Bilderberg groep een ledenlijst uit, evenals een lijst van gespreksonderwerpen. Tegelijkertijd benadrukt de groep de vrijheid om te bespreken wat men wil, als het maar een interessante discussie oplevert.

Door Europa, voor de NAVO

Een van de belangrijkste oprichters van de Bilderbergconferenties was onze eigen prins Bernard. De eerste conferentie, die plaatsvond in 1954, was een reactie op de geschillen tussen de Verenigde Staten en de verschillende Europese landen. De bijeenkomst was bedoelt om de banden tussen de landen aan te halen en tegelijkertijd een hechte eenheid te vormen van politici en grote ondernemers.

Prins Bernhard

Het oorspronkelijke idee kwam van de pool Joseph Retinger, die later een belangrijke rol zou spelen in de eenwording van Europa. De charismatische Bernard was echter een van de voornaamste voortrekkers. Zijn uitgebreide netwerk van wereldleiders vormde de basis van een besloten ‘campage’. Deze actie zou leiden tot een conferentie in het Bilderberg hotel in Oosterbeek in 1954. Bernard was ook de eerste voorzitter van de groep. Bernard bleef gedurende zijn leven verbonden aan de groep. Zijn nalatenschap leeft voort in de persoon van zijn dochter, de huidige prinses Beatrix, die als vaste gast ook dit jaar aanwezig is op de conferentie.

Europese beïnvloeding

Op dit moment, in 2015, is het moeilijk om vast te stellen wat de precieze invloed is geweest van de jaarlijkse samenkomsten. Speculaties gaan ver, maar mogelijk was het de discrete atmosfeer die ten grondslag lag aan het proces van Europese eenwording. De noodzaak om als Europese gemeenschap een vuist te kunnen vormen tegen enerzijds de Amerikaanse wereldleider en anderzijds de supermacht uit het oosten, was immers niet mogelijk zonder aanzienlijke steun van de ondernemende elite van Europa.

Angst voor het complot

Hebben de Bildenbergers iets te verbergen? Er bestaan vele complottheorieën met betrekking tot de groep. De toelating van invloedrijke maar controversiële figuren als Henry Kissinger en de corrupte CIA- baas David Petraeus doet mensen vrezen voor een crimineel doel van de samenkomsten. De positie van prins Bernard, als voormalig lid van de NSDAP en corrupt lid van het koningshuis maakt dit er zeker niet beter op. Wat als Bilderberg veel meer invloed heeft dan we vermoeden? Wat als de vergaderingen het politieke Europa overgeven aan ‘cooperations’ en de politiek een verlengstuk is geworden van de markt?

Politieke sceptici

De geheimhouding heeft haar gevolgen. Niet-deelnemende politici zijn meer dan eens verontwaardigd als belangrijke ministers het land verlaten, om de volgende drie dagen door te brengen in een buitenlands hotel. Ook premier Mark Rutte bleef niet vrij van dergelijke aantijgingen. De aanwezigheid van de politiek- neutrale prinses Beatrix is ook niet onbesproken. In het Britse Lagerhuis zijn vergelijkbare klachten te horen. Eurosceptische partijen staan vooral wantrouwend ten opzichte van de pro-Europese Bilderberg-groep.

Niemand weet genoeg

Hoewel er weinig duidelijkheid is over de inhoud van de Bilderbergconferenties is het duidelijk dat haar oorspronkelijke doelen grotendeels bereikt zijn. Er was sprake van Europees- Amerikaanse toenadering en Europese landen zijn erin geslaagd een hechtere eenheid te vormen die tot op de dag van vandaag voortduurt. Wat nu het doel van de conferentie is, blijft onduidelijk. Mogelijk moet de eenheid beschermd worden, misschien moeten banden worden aangehaald voor de niet-westerse delen van de wereld. Misschien is dit het geval, maar misschien ook niet.

<h3>Bronnen</h3>
&nbsp;

www.atimes.com, <a href="http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/EE22Ak03.html">'The raving eye: masters of the universe'</a>
www.theguardian.com, <a href="http://www.theguardian.com/world/2015/jun/11/continual-police-checks-rui... police checks ruining bilderberg party' </a>
www.bilderbergmeetings.org,<a href="http://www.bilderbergmeetings.org/brief-history.html"> 'brief history' </a>
www.washingtonpost.com,<a href="http://www.washingtonpost.com/local/is-bilderberg-a-conference-on-world-... 'is bilderberg a conference on world affairs or a powerful gllobal cabal depends on who you ask'</a>

<strong>afbeelding</strong>

M. Minderhoud, <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilderberg_-_Oosterbeek.jpg">'Hotel Bilderberg'</a>

Via Wikimedia Commons

Rubrieken: 

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Alles over Oldenbarnevelt lees je in Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Alles over WO II? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.