Geen afbeelding beschikbaar

Mohammed en het vijandige Mekka

Niet alleen het christendom kende in haar beginperiode een moeilijke tijd van onderdrukking en vervolgingen. De rond 570 geboren Mohammed werd vanwege het verkondigen van nieuwe ideeën in zijn geboortestad niet bepaald gewaardeerd. In 622 moest hij daarom Mekka ontvluchten. Enkele volgelingen gingen met hem mee. Deze vlucht staat bekend als de Hidjra.


Openbaring


Mohammed zou vanaf het jaar 610 verschillende openbaringen hebben gehad waarin de engel Gabriël verscheen. Gabriël had hem daarin, volgens de overlevering, gevraagd om verschillende verzen te reciteren. Deze verzen zouden uiteindelijk de Koran vormen. Met de verzen was Mohammed als eerst naar zijn vrouw Chadidja gegaan. Zij liet daarop een Christelijke neef komen, die bevestigde dat Mohammed moest zijn uitgekozen als profeet van God. De eersten die Mohammed als profeet aanvaarden waren de bewoners van zijn eigen huis. Dit waren niet alleen zijn vrouw en dochter, maar ook een neef en de bevrijde slaaf Zaid ibn Haritha. Mohammed was vanwege zijn sociale boodschap daarnaast vooral geliefd bij armere inwoners van Mekka en slaven. Onder de heersende klasse had Mohammed maar weinig volgelingen. Alleen zijn oom Aboe Talib ibn Abdul Muttalib hield hem tegen deze groep in bescherming.


Hidjra naar Medina


Mohammeds boodschap werd door verschillende stammen in Mekka, waaronder zijn eigen stam, gezien als een bedreiging voor hun eigen geloof. Zijn volgelingen bleken na het overlijden van zijn oom in 619 niet meer in staat om hem voldoende bescherming te bieden. Uit lijfsbehoud besloot Mohammed daarom de stad te verlaten en naar de ongeveer 350 kilometer verderop gelegen stad Yathrib te trekken. Bij aankomst in die stad zou zijn dromedaris hem de plek van zijn nieuwe huis hebben gewezen. De inwoners van Yathrib waren hem beter gezind, want de naam van de stad werd veranderd in Medinat-un-Nabawi – wat stad van de profeet betekent. Mohammed zou in Medina een verdrag hebben gesloten met Arabische en Joodse stammen waarin vastgelegd werd dat ieder zijn eigen religie vrij mocht belijden.


Terugkeer naar Mekka


De moslimgemeenschap breidde zich in de eerste jaren dat Mohammed in Medina zat buiten de stad niet sterk uit. Medina raakte in een constante oorlog verzeild met het vijandig gezinde Mekka. Pas in 624 wist Mohammed de legers van de Mekkanen een grote nederlaag toe te brengen. Mohammed had daarbij, ondanks grote verliezen, een zeer geslaagde poging gedaan om een belangrijke karavaan die uit Gaza en Syrië terugkwam aan te vallen. Hierbij zorgde hij ervoor dat de tegenstander niet in de buurt van de drinkbron kon komen om eventueel op krachten te komen, ondanks een enorm overwicht raakten zij daarom al snel uitgeput. In 628 besloot Mohammed ter bedevaart naar Mekka te reizen. Hier werd hij – uiteraard niet geheel onverwacht – niet toegelaten. Wel wist hij met de inwoners van Mekka een verdrag af te sluiten dat moslims in staat stelde een kleine bedevaart naar de stad te doen. Toen dit verdrag echter in 630 al werd geschonden besloot Mohammed definitief met de inwoners van Mekka af te rekenen. Met een leger van 10.000 soldaten veroverde hij de stad. De Kaäba, het heiligdom van Mekka waar zeker 360 goden werden vereerd, liet Mohammed zuiveren en inwijden tot Islamitisch heiligdom.   Geschiedenis Magazine heeft een Maand van de Geschiedenis-special, die vanaf 10 oktober te koop is. Kijk hier /magazines/geschiedenis-magazine-mis-het-oktobernummer-niet

Bronnen:

Elseviers Kroniek van de Wereldgeschiedenis

nl.wikipedia.org, Mohammed

nl.wikipedia.org, Medina

www.britannica.com, Muhammad Meccan period

nl.wikipedia.org, Kaäba

 

Afbeelding:

 

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Religie: 

Tijdperken: 

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.