Nederlandse kolonisten geven zich over aan Britten in Zuid-Afrika

Op 10 januari 1806 geven de laatste Nederlandse kolonisten zich over aan de Britten in Zuid-Afrika. Twee dagen daarvoor hadden de Britten de Nederlandse kolonisten overwonnen tijdens de Slag bij Blaauwberg. Op 10 januari tekende de Nederlandse bevelhebber Jan Willem Janssens de Artikelen van Capitulatie, waarmee Zuid-Afrika officieel in Britse handel viel.

Nederlandse kaapkolonie

In 1652 stichtte de VOC een bevoorradingsstation op de Kaap de Goede Hoop. Het duurde niet lang of veel Nederlanders gingen zich vestigen in Zuid-Afrika, waardoor de handelspost langzaam uitbreidde tot een kolonie.

De eerste jaren van de 19e eeuw stonden in Europa in het teken van de Napoleontische Oorlogen. De Kaapkolonie behoorde toe aan de Bataafse Republiek, een bondgenoot van Frankrijk en Napoleon. De Kaapkolonie was een strategische en rijke kolonie, waardoor de Britten, tegenstanders van Frankrijk tijdens de Napoleontische oorlogen, de kolonie wilden innemen.

Slag bij Blaauwberg

Op 8 januari 1806 vond de Slag bij Blaauwberg plaats tussen de Britten en de Nederlandse kolonisten. De Nederlanders, onder leiding van Generaal Janssens, waren slecht verdedigd en hadden een klein leger van huurlingen en burgermilities. De Britten hadden twee keer zoveel getrainde soldaten en aanzienlijke overmacht. Het duurde niet lang of een deel van het Nederlandse leger sloeg op de vlucht, waarna de Britten moeiteloos de rest van de kolonie overnamen. Janssens wilde nog niet opgeven en trok zich terug in het binnenland. De commandant van Kaapstad Casimir von Prophalow gaf de stad echter snel over om de stad en bevolking te sparen.

Britten aan de macht

Op 10 januari 1806 tekende Von Prophalow de eerste Artikelen van Capitulatie met de Britten. Pas op 19 januari besloot Generaal Janssens zichzelf over te geven en te onderhandelen met de Britten, wat uitmondde in de tweede Artikelen van Capitulatie. De voorwaarden in deze artikelen waren zeer gunstig voor de Nederlanders en in maart 1806 vertrokken veel van hen terug naar Nederland. Tot 1814 hielden de Britten de Kaapkolonie bezet, tot in dat jaar de Nederlandse koning Willem I het gebied officieel overdroeg aan Groot-Brittannië.

<h3>Bronnen</h3>
- bca.org.za, <a title="Blaauwberg battle" href="http://www.bca.org.za/bca-battle.html" target="_blank">bca battle</a>

- en.wikipedia.org, <a title="Battle of Blaauwberg" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Blaauwberg" target="_blank">Battle of Blaauwberg</a>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.