Oprichting Groninger Studenten Corps

Groningen 1815 – Tot aan de negentiende eeuw verbiedt de Academie de oprichting van verenigingen en verbanden van studenten. Na tweehonderd jaar van geheime ontgroeningsceremonies, bijeenkomsten en genootschappen wordt op 4 februari 1815 de eerste en dus oudste studentenvereniging van Nederland opgericht. Het Groninger Studenten Corps genaamd Vindicat atque Polit (Latijn: ‘Handhaaft en Beschaaft’) is een feit.

De oudste bekende voorloper van de Groninger Studenten Corps was een Compagnie van studenten die zich in 1665 verenigden. Dit deden zij naar aanleiding van de bedreigingen die de bisschop Bernhard van Galen richtte tegen de stad Groningen uitte. Vrijwel alle studenten, op dat moment honderdtwintig, verenigden zich op de stadswallen om de stad te verdedigen. Op 18 juli 1672 kwam het tot een belegering en de studenten verdedigen de stad vol overgave.

Vergaande ontgroeningspraktijken

In de loop van de 18e eeuw kenmerkten studentenverenigingen zich voornamelijk door allerlei vormen van vechtpartijen en vergaande ontgroeningspraktijken. De studentenverenigingen hadden vaak een problematische relatie met de universiteiten. Zo vaardigde de Groningse academie in 1799 bijvoorbeeld een edict uit waarmee ontgroeningen werden verboden. De academie was bang voor ordeverstoring en een aantasting van eer en goede reputatie. Toch begonnen studenten allerlei genootschappen, organiseerden zij bijeenkomsten en bleven ook de ontgroeningspraktijken doorgaan. Deze eerste vormen van studieverenigingen worden ook wel nationes genoemd.

Universiteiten bestrijden 'nationes'

De universiteiten bleven de nationes bestrijden. De leden mochten bijvoorbeeld niet langer naar privélessen, disputen, mensa en kregen op den duur zelfs geen studietoelage meer. In de praktijk konden de universiteiten weinig beginnen omdat het lidmaatschap van nationes geheim was. Daar kwam in 1814 verandering in. Op 5 december 1814 schoot een burger met een pistool op een student. Door dit ongeval verenigden ‘de studenten’ zich tegen ‘de burgers’ en voor het eerst in de geschiedenis der Nederlanden kwam een vereniging van studenten tot stand.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees Ons Amsterdam

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!