Tanja Nimeijer FARC Colombia

Promotie Nijmeijer bij de FARC

Tanja Nijmeijer maakt promotie bij de Colombiaanse terreur beweging FARC, meldde het Colombiaanse radiostation Caracol gisteren. In de jaren ’60 werd de FARC opgericht. In het Colombia van de jaren zestig tolereerde het conservatief-liberale bewind in geen andere politieke bewegingen. Die situatie leidde er toe dat sommigen het verzet van de guerrillagroepen als enige manier zagen om een verandering te kunnen verwezenlijken.

Colombia was tot aan het begin van de negentiende eeuw een Spaanse kolonie. De militaire campagnes van Simon Bolivar leidden uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van Venezuela (1821), Colombia (1810), Ecuador (1822), Peru (1821) en Bolivia (1825).

Nationaal front

Sinds de onafhankelijkheid werd de Colombiaanse maatschappij gekenmerkt door een scheve sociale structuur. Drie derde van de bevolking bestond uit boeren en de helft daarvan was ongeletterd. Groepen landloze pachters uit de jaren ’20 en ’30 bewapenden zichzelf zodat ze illegaal land konden bezetten dat aan de grootgrondbezitters toebehoorde. Na de Tweede Wereldoorlog was een elite van drie procent eigenaar van de helft van de landbouwgrond in het land, terwijl de gewone man moeite had om brood op de plank te krijgen. Van 1948 tot 1958 brak er een burgeroorlog uit, La Violencia. Het was een strijd tussen de conservatieve- en de liberale partij. Rond de 300.000 Colombianen sneuvelden in dit decennium. De burgeroorlog veroorzaakte anarchie en grote sociale ontwrichting op het platteland. Na een tijd van grote onrust, machtsstrijd, guerrilla en dictatuur, vormden de liberale - en conservatieve elites een coalitie, het ‘nationaal front’ genaamd, die een einde maakte aan de burgeroorlog. Maar de politiek van het nationale front was slechts in naam democratisch en corrupt.

FARC

In de jaren ’50 heerste in Colombia nog steeds onvrede onder de boerengemeenschappen in het land. Boeren trokken steeds verder de jungle in op zoek naar grond en organiseerde zich daar in groepen die zich verzetten tegen de regering. In opdracht van president Valencia werd in 1964 een aanval op één van die brandhaarden georganiseerd, Marquetalia. De aanval was de aanleiding tot het vormen van de FARC. Als antwoord op het Nationale Front en de lange strijd die de boeren vochten voor landbezit, kwam in 1964 een nieuwe beweging tot stand. Na de aanval op Marquetalia, richtten Pedro Antonio Marín en Luis Morantes de FARC op. Het is de oudste guerrillagroep in Zuid-Amerika. De organisatie kwam voort uit boerenzelfverdedigingsgroepen die streden tegen de conservatieven in het land. De FARC was een communistische beweging die de Colombiaanse liberaal-conservatieve regering omver wilde werpen. In de eerste jaren stelde de FARC zich ten doel om de armen te helpen en de invloed van de Verenigde Staten in Colombia in te perken. Geweld werd daarbij niet geschuwd. Grootgrondbezitters werden doelwit van ontvoering en afpersing. Overheidsdienaren en burgers werden vermoord.

Inkomsten

Tijdens de Koude oorlog was de Sovjet Unie de belangrijkste sponsor van de FARC:. In de jaren ’80 droogde de geldstroom op, maar de FARC vond een nieuwe bron van inkomsten: de coca plant. De aanvankelijk los van elkaar opererende guerrillagroepen groeiden mede door de cocahandel uit tot een militair guerrillafront met een centrale organisatie. De drugshandel vormde al snel de belangrijkste inkomstenbron. In de jaren ’80 en begin jaren ’90 voerde de regering vredesonderhandelingen met de FARC, maar dat leidde nooit tot een blijvend akkoord. De beweging wijdt zich nu hoofdzakelijk aan drugshandel, ontvoering, afpersing en terroristische aanslagen. Het grootste deel van de Colombiaanse bevolking wijst de FARC af en de aanhang slinkt. Zowel in de VS als in Europa staat de FARC op de lijst van verboden terroristische organisaties.

Tanja Nijmeijer

In september 2007 werd bekend dat Tanja Nijmeijer, afkomstig uit Denekamp, zich in 2002 bij de FARC had aangesloten onder de naam Eileen. Tanja studeerde Romaanse talen en culturen aan de Universiteit van Groningen. Tijdens haar studie besloot ze om een jaar Engelse les te gaan geven in het Colombiaanse dorp Pereira. Het was een school voor kinderen uit de gegoede klasse. Ze raakte bevriend met één van de leraren op de school, Diana Ortiz, die later lid bleek te zijn van de FARC. Toen Tanja terugkeerde naar Nederland kon ze haar nieuw gevonden idealisme niet meer loslaten. Ze sloot zich in Nederland aan bij de Internationale Socialisten en rondde haar studie af. Na anderhalf jaar besloot ze weer terug te keren naar Colombia.

Radicalisering Nijmeijer

Tanja Nijmeijer werd tolk en vertaler voor de FARC en nam deel aan de stadsguerrilla in Bogotá. Ze werd steeds radicaler en besloot uiteindelijk om de jungle in te gaan en mee te vechten met de FARC troepen. In augustus 2007 werden bij een inval van het Colombiaanse leger in een FARC kamp haar dagboeken gevonden. Op 12 mei 2009 werd ze met 44 anderen aangeklaagd door het Colombiaans Openbaar Ministerie wegens rebellie tegen de staat Colombia. Uit een nieuwsbericht gisteren blijkt dat ze nu grote stukken grond beheert voor de FARC. Ze behoorden eerst toe aan haar baas, Victor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, maar die kwam in september 2010 om het leven.

Afbeeldingen:

Ook interessant: 

Ideologieën: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt