Geen afbeelding beschikbaar

Prostitutie in de Romeinse tijd

In Londen heeft een amateurarcheoloog een Romeinse munt gevonden. Het bronzen stuk bevat onder andere een afbeelding van een man en een vrouw die de liefde bedrijven. De munt werd waarschijnlijk gebruikt om mee te betalen in een bordeel. Prostitutie was in het Romeinse rijk een veelvoorkomend verschijnsel.

De oude Grieken en zelfs de Mesopotamiërs kenden al prostituees. Vrouwen van alle leeftijden en voornamelijk jonge jongens boden hun lichaam aan voor geld in het oude Griekenland. Ook in de Romeinse tijd was prostitutie een bekend fenomeen. Mannelijk prostitueebezoek werd breed erkend als iets waar mannen niet omheen konden. Prostitutiebezoek van vrouwen werd echter niet als normaal geacht.

Prostituees

Zowel mannen als vrouwen konden prostituee zijn in het oude Rome. De meeste voorbeelden zijn echter te vinden van vrouwelijke prostituees. De meeste prostituees in het Romeinse rijk waren slaven of vrijgelatenen en zij werkten onder slechte omstandigheden voor weinig loon. Romeins recht zag slaven als eigendom van de eigenaar. Zij konden hun slaaf dus laten doen wat zij wilden. Toch zijn er ook voorbeelden te vinden van vrije vrouwen in geldnood die de prostitutie in gingen. Zij hadden een hogere reputatie dan de andere prostituees. Prostituees tippelden op straat, gingen te werk in een bordeel of taverne of huurden een kamer. Soms hadden de prostituees een pooier waarvoor zij werkten. Prostituees die voor de elite werkten konden soms zelfs relatief veel geld verdienen.

Verschillende bronnen

Er is geen volledige beschrijving teruggevonden van het concept prostitutie in de Romeinse tijd. Vaak werd prostitutie zijdelings genoemd door een auteur, waardoor het erop lijkt dat het een algemeen erkend fenomeen was. Ook bordelen werden in deze bronnen geregeld genoemd. Daarnaast is het fenomeen terug te zien in muurschilderingen in bijvoorbeeld Pompeii en Herculaneum.

Christendom

In de eerste eeuwen van onze jaartelling kwam het christendom steeds meer op in het Romeinse rijk. Op den duur groeide de religie uit tot de grootste religie in het rijk. Het christendom verzette zich vanaf het begin tegen prostitutie. Zo schreef apostel Paulus rond 55 in een brief: “Blijf weg bij hoererij. Alle fouten die de mens kan begaan zijn buiten het lichaam; maar hoererij vergrijpt zich aan het eigen lichaam.” De opvattingen van Paulus werden later opgenomen in het Nieuwe Testament en werden zo gezaghebbend voor veel christenen. Alleen seks binnen het huwelijk met voortplanting als doel was niet zondig. Tegelijk met de verspreiding van het christendom werd de achteruitgang van prostitutie als legaal beroep ingezet.

Prostitutiemunt

Aan de ene zijde van de in Londen gevonden munt staan een man en een vrouw afgebeeld die seks hebben. De andere kant bevat het Romeinse cijfer XIIII, oftewel veertien, wat mogelijk staat voor het aantal ‘as’ dat de oorspronkelijke eigenaar betaald heeft voor de munt. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan staat de waarde van het stuk gelijk aan het gemiddelde dagloon van een arbeider uit de eerste eeuw na Christus. Tot nu toe was er nog nooit een dergelijke munt ontdekt in Groot-Brittannië.

Betaalmiddel

In andere delen van het voormalige Romeinse rijk zijn vaker prostitutiemunten teruggevonden. Zij werden waarschijnlijk gebruikt als betaalmiddel in bordelen. Volgens experts zijn er een aantal verklaringen mogelijk waarom de Romeinen gebruik maakten van dit betalingssysteem. Allereerst voorkwam het dat de prostituee zelf het geld in handen kreeg. Daarnaast was het met behulp van de afbeelding op de munt voor de prostituee direct duidelijk waar de klant voor betaald had, iets wat anders wellicht lastiger te communiceren was aangezien ze niet allemaal Latijn spraken. Tot slot is het ook nog mogelijk dat de speciale munten werden ingevoerd in opdracht van keizer Tiberius (14-37), die niet wilde dat het normale Romeinse muntgeld, waarop hij zelf afgebeeld stond, in bordelen werd gebruikt. Voor meer informatie over deze vondst, klik hier

Tijdperken: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!