Geen afbeelding beschikbaar

Rassenleer: ontstaan in de 19e eeuw tot de nazi’s

Anders Breivik probeerde er volgens een voormalige vriend ‘zo Arisch mogelijk uit te zien’. Het Arische ras is een begrip dat stamt uit de 19e eeuw. Een aantal filosofen beweerde dat de Ariërs de voorvaders waren van de noordelijke Europeanen. Volgens deze filosofen was dit ras voorbestemd om over andere rassen te heersen. Deze theorie vormde de basis voor de rassenleerideologie van de nazi’s.

De eerste theorieën over het Arische ras werden in de 19e eeuw gevormd door Duitse en Franse filosofen. Max Müller was de eerste filosoof die een vermelding maakte van het Arische ras in 1861. Hij gaf in zijn werk echter aan dat hij met Ariërs een stammenverband bedoelde, en niet een biologisch ras. Andere wetenschappers zetten zijn theorie echter verder voort. De Franse antropoloog Vacher de Lapouge schreef bijvoorbeeld dat de Ariërs weldegelijk een apart ras vormden, dat herkend kon worden aan het feit dat hun schedels langer waren dan die van andere rassen. Hij stelde verder dat de Ariërs ‘geboren leiders’ waren, voorbestemd om te heersen over andere rassen. Uit deze theorieën ontstond de filosofische stroming ‘Ariosofie’. Volgens de Ariosofische leer waren de Duitsers superieur omdat zij het meest recentelijke Arische ras waren.

De nazi’s

Een kenmerk van het opkomende Duitse nationaalsocialisme in de jaren ’30 was dat de nazi’s de Ariosofische stroming aanhingen. Volgens hen behoorden ze tot het meesterras, dat voorbestemd was om te heersen. De nazi’s leenden bij het vormen van hun rassenleer een term van Friedrich Nietzsche, namelijk ‘übermensch’. Volgens Nietzsche was dit een oppermenselijke status, die alle mensen konden verkrijgen door zich volledig in te zetten voor de vooruitgang van de mensheid. Nietzsche zelf was echter niet antisemitisch. Hij zei zelfs dat hij “alle antisemieten af zou schieten”. Desalniettemin gebruikten de nazi’s het woord übermensch om zichzelf te bestempelen als het beste ras.

De Holocaust

Dit zette de nazi’s ertoe aan om het ras te ‘zuiveren’. Mensen met een verstandelijke handicap werden gedwongen zich te laten steriliseren. Verstandelijk gehandicapten die wegens hun geestelijke toestand vastzaten werden geëxecuteerd. De nazi’s vonden eveneens dat er ongewenste elementen in de samenleving aanwezig waren die verwijderd dienden te worden, zoals joden en zigeuners. In 1942 gaf Adolf Hitler daarom de opdracht aan Heinrich Himmler om de ‘oplossing op de jodenkwestie’ uit te voeren. Als gevolg werden 6 miljoen joden gedood in concentratiekampen. 5 miljoen zigeuners, gehandicapten, homoseksuelen en politieke tegenstanders van het naziregime vonden eveneens de dood in de kampen.

Anders Breivik is verantwoordelijk voor de aanslagen in Oslo en Utoya eerder dit jaar. Hij zegt een studie te hebben gemaakt naar het nationaalsocialisme en heeft volgens een vriend zijn best gedaan om er zo Arisch mogelijk uit te zien. 

Rubrieken: 

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.