Geen afbeelding beschikbaar

Romeinse keizer Jovianus dood gevonden

Dadastana 364 – Een nieuwe Perzische macht duikt op in het oosten. Het zijn de Sassanieden en de Romeinen lijken er geen antwoord op te hebben. Keizer Jovianus trekt terug naar Constantinopel, maar wordt op 17 februari 364 dood gevonden.

Keizerlijke garde

Jovianus werd in 331 geboren in Singidunum, het huidige Belgrado. Net als zijn vader werd hij lid van de keizerlijke garde. Tegen het jaar 363 had hij het commando verworven over deze persoonlijke bodyguards van de keizer. Hierdoor vergezelde Jovianus keizer Julianus op zijn militaire campagne tegen de Perzen in Mesopotamië.

Julianus sterft

Julianus bevocht de Perzische Sassanieden, die een groot koninkrijk oprichtten in het oude Mesopotamië. De oostelijke Romeinse provincies liepen gevaar en Julianus wilde het leger van de Perzische koning Shapur II uitschakelen. Na een klein gevecht werden de Romeinse troepen gedwongen zich terug te trekken wegens het numerieke overwicht van de Sassanieden. Tijdens de aftocht werd Julianus fataal getroffen en hij stierf op 26 juni 363.

Keizer Jovianus

De volgende dag weigerde Saturninius Secondus Salutius, de Praetorische prefect van het oosten, om het keizerlijke ambt over te nemen. In reactie hierop verkoos het leger Jovianus tot keizer. Een bron vermeld dat Jovianus wellicht verward werd met een andere notabele Jovianus of met de overleden Julianus, en dat de soldaten per ongeluk op hem stemden voor het keizerschap. Hoe het ook zij, Jovianus werd de nieuwe keizer van het Romeinse Rijk.

Christendom bevoorrechte religie

Hij stelde het christendom opnieuw in als de bevoorrechte religie van het rijk. Zijn voorganger Julianus had namelijk kortstondig het heidendom doen herleven. Jovianus herriep bijvoorbeeld het edict dat Julianus tegen de christenen had ingevoerd. Het christelijke P-X symbool van Constantijn de Grote werd  ook weer ingesteld als standaard op legeruitrusting. Hij trad hard op tegen heidense rituelen en liet de bibliotheek van Antioch afbranden.

Vredesakkoord & dood Jovianus

Jovianus vervolgde de aftocht zoals begonnen door Julianus. De Perzen zaten het romeinse leger continu op de hielen en bij de rivier de Tigris werden de Romeinen ingehaald. De Sassinieden dwongen Jovianus een zeer nadelig vredesakkoord te sluiten. Vijf Romeinse provincies ten oosten van de Tigris werden afgestaan aan de Sassanieden. Hierdoor nam de populariteit van Jovianus in rap tempo af. Het werd door velen gezien als een vernederend en schandalig verdrag. De keizer wilde snel terugkeren naar Constantinopel om zijn positie te handhaven. Op 17 februari 364 werd hij echter dood gevonden in zijn tent nabij Nicaea, na een regeerperiode van slechts acht maanden. Enkele bronnen suggereren dat hij vergiftigd was door het eten van paddenstoelen of koolmonoxide gassen.

Rubrieken: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.