Schatten van het mammoetstrand

Het jongste stukje Nederland, Maasvlakte 2, is aangelegd met zand uit prehistorische tijden. Gewonnen diep in de bodem van de Noordzee bevat dat zand talloze geheimen. Tot op de dag van vandaag geeft de bodem van het nieuwste havengebied van Rotterdam er telkens wat van prijs. We vinden er fossiele schelpen en botten in, van wolharige mammoeten, neushoorns en nijlpaarden. Voor wie daar oog voor heeft, ligt het Maasvlaktestrand bezaaid met fossiele sporen uit dat verre verleden.

Prehistorische vondsten

Ook in het zand, diep in de bodem van het toegangskanaal tot Maasvlakte 2, vonden we sporen van onze voorouders. Van twintig meter onder het wateroppervlak hebben archeologen overblijfselen van een jachtkamp uit de middensteentijd boven water gehaald. Gereedschap, jachtgerei en een overdonderende hoeveelheid restanten van de menukaart die zo’n 8.000 jaar voor onze jaartelling in deze omgeving gangbaar was.

Net toen de oudheidkundigen dachten dat we de mens zelf niet meer zouden tegenkomen, bleek die op het strand te liggen. Een stukje van zijn schedel is uit het Maasvlaktezand naar boven gekomen. En wat blijkt? Het is buitengewoon aannemelijk dat deze jager-verzamelaar een regelmatige bezoeker was van het opgegraven jachtkamp.

Boek Schatten van het mammoetstrand

Omslag Schatten van het mammoetstrandAan de hand van de recente geschiedenis van de aanleg van Maasvlakte 2 laat het recent verschenen boek Schatten van het mammoetstrand zien welke bewoners ons hier zijn voorgegaan. Van witte haai tot woelmuis en van steppenwisent tot steentijdmens. Feiten en conclusies zijn ontleend aan de vele wetenschappelijke onderzoeken die vanwege de uitbreiding van de Rotterdamse haven zijn gedaan. In klare taal opgeschreven en rijk geïllustreerd is het boek een aanrader voor iedereen die aanvoelt dat het zand waar je ’s zomers op ligt rijk is aan geschiedenis en nog niet vertelde verhalen.

Het boek bevat een praktische gids voor het zelf zoeken van fossielen. Kijk ook op de website van de Oervondst Checker naar recente vondsten van het mammoetstrand.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees het augustusnummer van Geschiedenis Magazine

Lees hier wat je kunt verwachten van het komende nummer van Geschiedenis Magazine!

Alles over de Atjeh-oorlog? Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Alles over Begijnhoven? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.