Geen afbeelding beschikbaar

Snelweg A4 Midden-Delfland gaat er nu echt komen

De Raad van State heeft woensdag 6 juli het bezwaar tegen de aanleg van de snelweg A4 Midden Delfland verworpen. Rijkswaterstaat mag beginnen met het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam. Daarmee komt er een einde aan een langslepend proces over de aanleg van deze weg, waarover al vanaf de jaren '50 gesteggeld wordt.

De snelweg A4 is een rijksweg. Dat wil zeggen dat beheer en onderhoud van deze weg in handen is van het rijk. Het idee van een rijkswegennet komt van Napoleon, die in 1810 al een plan maakte voor een wegennet in verschillende klassen, waarvan de eerste en tweede klasse onder de verantwoordelijkheid van de staat vielen. Tot 1821 werd ongeveer 500 kilometer rijksweg aangelegd. Pas een eeuw later werd het project voortgezet.

Eerste snelweg

In 1927 werd een nieuw rijkswegenplan opgesteld. Hierbij wasnog geen sprake van snelwegen, maar van wegen die wij nu meestal 'provinciale wegen' noemen. De eerste echte snelweg was Rijksweg 12, de huidige A12, van Den Haag naar Utrecht, aangelegd in dejaren tussen 1933 en 1940. Het toenemend belang van de auto noopte de regering tot het maken van een autosnelwegenplan, dat in 1938 werd opgenomen in het rijkswegenplan en daarna iedere tien jaar werd geactualiseerd. Het eerste deel van Rijksweg 4, van Amsterdam naar Burgerveen, werd opengesteld op 25 juni 1938. Daarna werd de weg langzaam verder doorgetrokken naar Sassenheim.

Verborgen brandstof

Tijdens de oorlog werd de rijksweg steeds minder gebruikt, omdat er nog maar weinig mensen benzine konden krijgen. De toenemende voedselschaarste bracht medewerkers van Rijkswaterstaat er toe om in de middenberm moestuintjes aan te leggen. De omgewoelde grond was voor het verzet weer ideaal om gestolen vaten brandstof te verstoppen. Tijdens de reconstructie van de A4 tussen Schiphol en Burgerveen in de jaren '70 kwamen een aantal van deze vaten weer tevoorschijn. Pas ver na de oorlog kon de rijksweg nog verder worden doorgetrokken en verbeterd. In 1961 werd het Ringvaartaquaduct Haarlemmermeer gebouwd, en in 1966 volgde de Schipholtunnel. Een jaar later werd het Klaverblad Badhoevedorp opgeleverd. In de jaren '80 bereikte de A4 Rijswijk. Na 1990 werd de weg doorgetrokken naar Delft (opengesteld in 1998), maar eindigde daar midden in het weiland.

Lange bezwaarprocedures

De aanleg van de laatste zeven kilometer met de aansluiting op het knooppunt Kethelplein bij Schiedam stuitten op bezwaren van natuurorganisaties en omliggende gemeenten. In 2006 en 2007 volgden nieuwe discussies en bezwaren van o.a. de gemeentes Delft, Schiedam en Midden-Delfland, het Hoogheemraadschap van Delfland en Vereniging Natuurmonumenten. In 2009 kondigde minister van Verkeer Eurlings aan dat de weg er nu écht zou komen. De gemeente Schiedam startte vervolgens een bezwaarprocedure. Deze bezwaren zijn nu dus door de raad van State verworpen. De weg wordt gedeeltelijk verdiept aangelegd, en er komt een tunnel. In 2015 moet de A4 midden Delfland dan uiteindelijk worden opengesteld. Milieuorganisaties reageren teleurgesteld op het besluit. Zo valt Milieudefensie over het oordeel van de raad dat de luchtkwaliteit in het tracébesluit voldoende gewaarborgd is. Het bedrijfsleven in Zuid-Holland daarentegen reageert verheugd. De sector verwacht dat de files op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam aanzienlijk zullen verminderen.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!