Slag bij Verona

Theodorik valt Odoaker aan in de Slag bij Verona

Op 27 september 489 valt de Ostrogoot Theodorik met zijn leger de Germanen onder leiding van Odoaker aan in de Slag bij Verona in Italië. Odoaker had na de val van het West-Romeinse Rijk een eigen koninkrijk opgezet in dit gebied. De Germanen wilden Odoaker van de troon en probeerden hun wil met geweld af te dwingen. Uiteindelijk zou Odoaker aan het kortste eind trekken.


Val West-Romeinse Rijk


De val van het West-Romeinse Rijk is voor een deel te wijten aan de Grote Volksverhuizing die in 375 begon. Hierbij vielen verschillende volken elkaar en het Romeinse Rijk aan. De Germanen bijvoorbeeld kwamen op Romeins grondgebied doordat ze op de vlucht waren voor de Hunnen. Het Romeinse Rijk had in deze periode een tekort aan soldaten en waren gedwongen de Germanen op te nemen in hun leger. Een sterk leger was van groot belang nu het West-Romeinse Rijk aan allerlei kanten werd bedreigd door verschillende volkeren. De Germanen waren goede krijgers en bouwden een machtspositie op. Een groep Germanen onder leiding van Odoaker rebelleerde tegen keizer Romulus Augustus en zette hem op 23 augustus 476 af. Odoaker nam de macht over in het gebied maar kon zelf geen keizer worden omdat hij geen romein was. Zodoende riep hij zichzelf uit tot koning van Italië en schonk het keizerschap formeel aan de koning van het Oost-Romeinse Rijk Zeno. Hiermee hield het West-Romeinse Rijk op te bestaan.


Beslissende oorlog


Er ontstonden op den duur spanningen tussen Odoaker en keizer Zeno die Odoaker graag zijn macht wilde ontnemen. Theodorik werd door Zeno naar Italië gestuurd om de strijd aan te gaan met Odoaker en hem uit Italië te verdrijven. In eerste instantie had de campagne weinig succes en bleef Odoaker oppermachtig. De ommeslag kwam echter in augustus 489 bij de Slag aan de Isonzo waarbij Theodorik voor het eerst een grote overwinning behaalde op Odoaker. De Ostrogoten kregen zo Noord-Italië in handen. Een maand later op 27 september 489 was het weer raak en stonden de twee partijen wederom tegenover elkaar in de Slag bij Verona. Wederom behaalde Theodorik een overwinning en voelde Odoaker de druk toenemen. In 493 werd Ravenna het strijdtoneel waarbij de strijd definitief beslist werd. Theodorik won wederom en nam Ravenna in waarna hij deze stad tot hoofdstad van zijn eigen rijk maakte. Theodorik deed een voorstel aan Odoaker om het rijk samen te gaan besturen. Dit voorstel werd aangenomen en Theodorik nodigde hem uit voor een banket wat op 15 maart 493 plaats zou vinden. Tijdens dit banket vermoorde Theodorik Odoaker en werd hij alleenheerser over zijn eigen rijk wat strekte van Sicilië tot Dalmatië.  

Bronnen


-         Dekluizenaar.mimesis.nl, Slag bij Verona, 27 september 489  (27-09-2004)


-        Kunst-en-cultuur.infonu.nl, De vroege middeleeuwen: De Grote (...)  (11-12-2008)


-        Fernweb.pwp.blueyonder.co.uk, Theodoric the Great   (10-08-2002)  


Afbeelding


-         Wikimedia Commons, Verona gladiator mosaic scenes

Rubrieken: 

Beschavingen: 

Landen: 

Tijdperken: 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!