Vercingetorix verslagen door Julius Caesar

Vercingetorix geeft zich over aan Caesar

De Galliërs willen er in de strip Asterix niet aan herinnerd worden, maar op 3 oktober 52 v.Chr. moest het stamhoofd Vercingetorix zich overgeven aan de Romeinse bevelhebber Julius Caesar. Na een korte en aanvankelijk zeer succesvolle guerrillaoorlog werd Vercingetorix bij de stad Alesia door de Romeinse opperbevelhebber verslagen.


Het stamhoofd Vercingetorix


Over Vercingetorix is weinig bekend en de informatie die bekend is, werd onder andere door zijn vijand Julius Caesar opgeschreven. Vercingetorix behoorde tot de belangrijkste personen binnen de stam van de Averni. Deze stam leefde in het centrale deel van het huidige Frankrijk. Hoewel de Galliërs cultureel gezien misschien een eenheid vormden, waren ze dit politiek gezien absoluut niet. Vercingetorix’ vader Celtillus was daar een voorbeeld van. Hij werd immers door zijn eigen stam omgebracht, nadat hij pogingen had gedaan om verschillende Gallische stammen met elkaar te verenigen. Doordat de Galliërs met Caesar een gezamenlijke vijand kregen, kon Vercingetorix de Galliërs wel bijeenbrengen.


Succes bij Gergovia


Vercingetorix liet zien dat hij een zeer gedegen veldheer was. Doordat hij de Romeinen niet openlijk aanviel, was het voor de logge Romeinse legioenen moeilijk om grip te krijgen op de bewegingen van de vijand. Nadat hij grote delen van het Gallische platteland in brand had laten steken en Romeinse aanvoerlijnen liet snijden, kregen de Romeinen het bovendien moeilijk met de voedselvoorziening. Bij Gergovia zou Vercingetorix echter zijn grootste succes behalen. Om de Galliërs te verslaan had Caesar bij Gergovia ook de voedseltoevoer afgesneden, dus het leek er op dat Vercingetorix zich snel zou moeten overgeven als in de stad hongersnood zou uitbreken. Caesar had echter de overredingskracht van de Gallische veldheer onderschat. Vercingetorix had de Gallische stam de Aedui er immers van weten te overtuigen in opstand te komen. Omdat Caesar zich nu niet met al zijn troepen op Gergovia kon richten, kon Vercingetorix gemakkelijk een aanval uitvoeren op de overgebleven Romeinse legioenen. Door deze zet liep Caesar op twee fronten zware verliezen op.


Problemen bij Alesia


Na de overwinning trok Vercingetorix zich, om na de slag op krachten te komen, met 80.000 manschappen terug in de oostelijker gelegen stad Alesia. Het stamhoofd waande zich hier veilig, want Alesia lag voor Caesar volledig in vijandig gebied. Caesar besloot echter toch achter Vercingetorix aan te gaan, ondanks dat hij met zeker 20.000 man in de minderheid was. Ook deze stad omsingelde hij, maar anders dan bij Gergovia liet hij nu ook een verdediging de andere kant opstellen. In Alesia was op dat moment al te weinig voedsel om iedereen te voeden. Als Vercingetorix ook in Alesia dezelfde tactische zet probeert uit te voeren als hij in Gergovia gedaan had, loopt dit voor de Galliërs een stuk minder goed af. Het leger dat Vercingetorix te hulp schoot wist nog wel een bres te slaan in de verdediging van Caesar, maar nadat Caesar de aanval daar eigenhandig de kop in had gedrukt, waren de kansen voor de Galliërs verkeken. Veel Galliërs sloegen hierna op de vlucht en werden daarbij door de Romeinen vermoord.


Overgave Vercingetorix


Omdat Vercingetorix’ leger buiten de muren volledig was weggevaagd, besloot hij zich over te geven. Volgens de Griekse geschiedschrijver Plutarchus deed hij dit zeer dramatisch door vlak voor Caesar van zijn paard te stappen, zijn wapenrusting af te doen, voor Caesars voeten te leggen en op zijn knieën voor Caesar te zakken. Daar zou hij zijn blijven zitten totdat hij door anderen werd weggedragen. Caesar zelf meldt dit echter niet in zijn boek De Bello Gallico. Vercingetorix werd uiteindelijk door Caesar meegenomen naar Rome en gevangengezet. In 46 v.Chr. werd hij, nadat hij in de triomftocht van Caesar als oorlogsbuit was tentoongesteld, in de Mamertijnse gevangenis geëxecuteerd.

Bronnen:

en.wikipedia.org, Vercingetorix

kunst-en-cultuur.infonu.nl, Vercingetorix Caesars plaaggeest

www.britannica.com, Vercingetorix

 

Afbeelding:

nl.wikipedia.org

Rubrieken: 

Beschavingen: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.