zure-regen

Zure regen in de jaren ‘80

Nu de Amerikaanse president Donald Trump uit het Klimaatverdrag van Parijs is gestapt, is men bang dat de opwarming van de aarde nog sneller gaat. Ook in de jaren ’70 en ’80 was de wereld bang voor klimaatproblemen,  met name voor zure regen. In Europa dreigden bomen bruin of kaal te worden. De Europese leiders namen snel maatregelen en tegenwoordig hebben we geen last meer van zure regen.

Zure regen

Zure regen wordt onder meer veroorzaakt door de uitstoot van giftige zwaveldioxiden. Via fabrieksschootstenen van de bruinkoolcentrales komen deze stoffen in de lucht terecht. Ook raffinaderijen en het autoverkeer zijn een oorzaak. Deze giftige stoffen lossen vervolgens op in regenwolken en vallen zo naar beneden. Regen is sowieso al zuur van zichzelf met een pH waarde van 6. Beneden een pH van 5 spreekt men van zure regen. De zuurste regen werd in 1983 gemeten in Schotland met een pH waarde van 1,87. Zure regen is ondertussen ook een benaming geworden voor alle vormen van verzuring in het milieu, zoals de bodem en de oceaan.

Eerste problemen in Scandinavië

Al in de jaren ’70 kwamen uit Scandinavië berichten over verzuurde meren met dode vissen. Wetenschappers waarschuwden voor de verdere gevolgen van deze zure regen. Pas toen de Duitse bodemkundige Bernhard Ulrich in 1980 alarm sloeg over slechte staat van de Europese bossen, zag men de ernst van het probleem in. Het Zwarte Woud in Duitsland leek ten onder te gaan aan de zure regen.


Titel: Klimaat en atmosfeer in beweging - aarboek voor Ecologische Geschiedenis 2008
Redactie: Adriaan M.J. de Kraker en Henny J. van der Windt
ISBN: 9789038215037
Uitgever: Verloren
Prijs: €19,-

   


Europese maatregelen

Europa moest maatregelen nemen tegen de vervuiling van de lucht omdat niet alleen de natuur, maar ook de monumentale gebouwen werden aangetast en de menselijke gezondheid in gevaar was. Daarom moest de zwaveldioxide uitstoot in bijvoorbeeld Nederland met 70% naar beneden, net als de stikstofoxide met 30% en de helft van de ammoniakuitstoot moest worden verminderd. Ook de andere landen moesten hun uitstoot verminderen. De Nederlandse bevolking werd door middel van reclame spotjes en krantenartikelen bewust gemaakt van dit grote milieuprobleem. Zo werden speciale ‘zure regen stadswandelingen’ gemaakt, waar geïnteresseerde bewoners konden kijken naar de beschadigde bomen. Uiteindelijk hebben de Europese maatregelen geholpen want de zure regen is bijna niet meer voorgekomen de laatste decennia.

Bronnen:

Anderetijden.nl: Zure regen
Weer.nl: zure regen 

Afbeelding:

Wikipedia.org: Zure regen

Ook interessant: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Bekijk het gehele programma van de Week van de Koloniale Geschiedenis met thema ‘Aan het Werk’.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.