Home » Reportage
geschiedenis van letselschade

De geschiedenis van letselschade

Als je wordt aangereden, of iemand maakt –per ongeluk- iets dat van jou is, kapot, kun je die schade laten verhalen. Letselschade is een heel specifiek deel van de rechtsspraak. Hoe ontwikkelde de rechtsspraak zich?

Rechtszaken rondom schade zijn zeer waarschijnlijk al een eeuwenoud verschijnsel. De Romeinse advocaat Marcus Tullius Cicero (106 v.C – 53 v.C) werd door de Romeinse politicus Publius Clodius Pulcher in ballingschap gedreven en zijn versierde villa werd vernield, zodat er op die plek een tempel gebouwd kon worden. Cicero greep in en bracht het tot rechtszaken waarbij Cicero uiteindelijk de inwijding van de tempel ongeldig kon laten verklaren. Hij wees allerlei fouten aan in de procedure rondom de bouw van de tempel. Het betoog van Cicero in deze zaak kwam bekend te staan als de rede Pro domo sua. Uiteindelijk kon Cicero zijn huis weer kon herbouwen.

De redes van Cicero staan aan het begon van de ontwikkeling van het Romeins Recht, dat in de tijd van de Romeinse keizers tot volle wasdom zou komen. Het Romeinse recht bestond onder meer uit privaatrecht, dat tot op de dag van vandaag de rechten van en tussen burgers wettelijk bepaalt. Andere rechtsvormen, zoals staatsrecht waren nog van minder belang voor de Romeinen.

Rechtsgang in de middeleeuwen

De invloed van het Romeinse recht bleef nog lang merkbaar. In de overgang van het Romeinse rijk naar de middeleeuwen leek het Romeinse recht even verdwenen, maar vanaf de 12e eeuw werd het Romeinse recht weer bestudeerd aan vooral Italiaanse universiteiten. In dezelfde periode ontstonden er ook andere vormen van rechtsspraak. De machtige katholieke kerk ontwikkelde het canonieke recht en lokale vorsten en besturen ontwikkelden plaatselijke en streekgebonden rechtsgangen. Daardoor ontstond er een versnipperde rechtsspraak. Verschillende sociale klassen en beroepsgroepen hadden een eigen rechtspraak.

Napoleon moderniseert de rechtspraak

Het duurde tot 1804 tot de rechtspraak grondig gemoderniseerd werd. In dat jaar voerde de Franse Keizer Napoleon Bonaparte het Franse burgerlijke wetboek in, de Code civil. Met deze Code civil werd het burgerlijk recht voor iedere inwoner gelijkgesteld. De rechtsgang vond vanaf toen niet meer plaats op lokaal niveau, maar op centraal niveau. De veroveringen van Napoleon zorgden ervoor dat de Code civil van invloed werd op grote delen van Europa.

Ook toen Napoleon in 1815 definitief verslagen was en de oude machthebbers weer de dienst uit maakten in Europa, bleef de essentie van de Code civil bestaan. Ook in Nederland. In 1838 werd het Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Het Burgerlijk Wetboek zou tot 1992 de basis van het Nederlands Burgerlijk recht blijven.

Hulp bij letselschade

In 1992 werd het Nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Dat was een gemoderniseerde versie van het Burgerlijk Wetboek. Die modernisering was hard nodig, want de maatschappij was sinds 1838 flink veranderd. Nog steeds worden er aanpassingen gedaan om mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt de wetgeving rondom letselschade bijvoorbeeld snel aangepast. Die razendsnelle veranderingen maken de wereld van de letselschade voor gewone consumenten erg ingewikkeld. Daarom zijn letselschadeadviseurs zoals Palsletselschade.nl ontstaan. Dergelijke bedrijven zijn gespecialiseerd in de ingewikkelde regelgeving rondom letselschade en kunnen gewone burgers advies geven over de stappen die zij moeten ondernemen om hun letselschade vergoed te krijgen.

Afbeelding:

Bronnen:

 

 

 

 

 

Meer inspiratie

Meer lezen over: 

Neem nu een abonnement en krijg drie schitterende cadeau's!

En mis nooit meer de mooiste historische verhalen!

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!