Home » Reportage
stuk van het jaar stadsarchief Zoetermeer

Stadsarchief Zoetermeer - De kosten van een opstand vastgelegd in de soldatenrekeningen van Zegwaard

In 1572 worden vier soldaten van Hopman Munter samen met hun vrouwen en een jongen twee dagen ingekwartierd bij Dirck Pietersz Storck te Zegwaard. Hij ontvangt hier 18,5 gulden voor en is één van de vele inwoners van Zegwaard die onderdak biedt aan de opstandelingen die in de Tachtigjarige Oorlog vechten tegen de Spaanse overheerser. Om de bevolking voor zich te winnen vragen de opstandelingen de schout van Zegwaard om de kosten die de soldaten maken bij te houden en de dorpelingen daarvoor te betalen. Dit is vastgelegd in ‘afrekeningen van de kosten van soldaten in Zegwaard’.

Meer informatie en een transcriptie (worddocument) vindt u op de website van het Genootschap Oud Soetermeer

Stem op dit stuk

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees het augustusnummer van Geschiedenis Magazine

Lees hier wat je kunt verwachten van het komende nummer van Geschiedenis Magazine!

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Waarom werd Nederland een monarchie? Het antwoord lees je in Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Alles over de geschiedenis van Polen? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.