Ghandi

2 oktober jarig: Mahatma Gandhi

“Wantrouwen is een teken van zwakheid” is maar één voorbeeld van de vele uitspraken van Mahatma Gandhi. Hij wordt tijdens zijn leven het symbool van geweldloos verzet tegen de koloniale overheersing van de Britten en groeit wereldwijd uit tot een icoon. Mahatma Gandhi wordt geboren op 2 oktober 1869.

Mahatma Gandhi werd geboren als Mohandas Karamchand Gandhi in Porbandar. Hij groeide op in een hindoeïstisch milieu en was afkomstig uit een hoge kaste. India maakte in die tijd nog onderdeel uit van het  Britse Rijk. Gandhi was al op 13-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan Kasturba Gandhi, met wie hij vier kinderen kreeg. In 1888 kreeg Gandhi de kans om in Londen te gaan studeren, zonder zijn vrouw. Hij volgde daar een studie rechten aan het University College.

Studie in Zuid Afrika

Na zijn studie vertrok Gandhi naar India om daar een baan als jurist te zoeken. Dit lukte echter niet, waarna hij in 1893 een baan aangeboden kreeg in Zuid-Afrika, waar hij de rassenscheiding van dichtbij meemaakte. De Indiërs daar hadden geen politieke rechten en langzaam ontpopte Gandhi zich tot hun leider en verzette hij zich tegen de rassenscheiding. In deze tijd komt hij ook met de term satyagraha om zijn geweldloze manier van verzet uit te leggen.

Terug naar India

Na een verblijf van meer dan twintig jaar in Zuid-Afrika vertrok Gandhi in 1915 weer naar India. Daar werd hij al snel politiek actief en zette hij zich in voor de onafhankelijkheid van India. Hij leidde protestbewegingen tegen de Britse heerschappij en werd, ondanks zijn geweldloosheid, meerdere malen gearresteerd. Onder de Indiase bevolking werden hij en de onafhankelijkheidsbeweging steeds populairder. Gandhi was hindoeïstisch maar was niet tegen andere godsdiensten, zodat hij een grote groep mensen aan wist te spreken.

Strijd voor onafhankelijkheid

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vroeg Gandhi de Britten om India voorgoed te verlaten. De Britten weigerden dit en er ontstond grote onrust in India. In 1946 stemden de Britten wel toe.  Ze stelden voor om Brits-India op te delen in een moslimstaat, Pakistan en een seculiere staat, India. Gandhi wilde dit niet, maar zijn Congrespartij accepteerde het voorstel. Op 30 januari 1948 stierf Gandhi bij een aanslag op zijn leven door Nathuram Godse, een radicale hindoe die vond dat Gandhi te sympathiek tegenover moslims stond.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Het eerste nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.