Karel II van Spanje

6 november jarig: Karel II van Spanje

Ondanks zijn lichamelijke en verstandelijke handicaps bestuurt Koning Karel II grote delen van Europa. Hij heeft een groot hoofd, een centenbak, spreekt door zijn dikke tong met een spraakgebrek en kan maar met moeite lopen. Karel II van Spanje werd geboren op 6 november 1661 in Madrid.

Vorst met lichamelijke handicaps

Qua verschijning was Karel II, bijgenaamd El Hechizado (de Behekste), waarschijnlijk één van de meest intrigerende vorsten uit de Europese geschiedenis. Hij had een groot en mismaakt hoofd en een extreme vorm van de typisch Habsburgse centenbak; een onderkaak die zo ver uitstak dat het voor hem niet mogelijk was om zijn tanden op elkaar te krijgen. Daarnaast was zijn tong zo dik dat hij met een fors spraakgebrek te kampen had en kon hij slechts met veel moeite lopen. Zodoende besloot zijn familie tot het oproepen van exorcisten om boze demonen uit de jonge Karel te drijven, maar deze verwoede pogingen hadden geen succes.

Koning van Spanje

Naast zijn lichamelijke handicaps was Karel ook niet gezegend met een goed stel hersens, en niet in staat om onderwijs te volgen. In 1665 werd hij ondanks zijn beperkingen gekroond tot koning van Spanje, Napels en Sicilië. In de buitenlandse politiek werd hij dan ook nauwelijks serieus genomen. Tijdens zijn bewind raakte Spanje in een korte tijd veel bezit, macht en prestige kwijt. Dit leidde onder meer tot het verlies van de regio Franche-Comté, Haïti en de Spaanse bezittingen in Artesië. Ook was er hongersnood en armoede in Spanje, waardoor gerust gezegd kan worden dat zijn koningschap weinig hoogtepunten kende.

Huwelijken van Karel II

Wel trouwde Karel II tweemaal: in 1679 trad hij in het huwelijk met de Franse Marie Louise van Orléans, maar zij overleed in 1689. Daarom trouwde Karel datzelfde jaar nog met Maria Anna van Beieren, de prinses van het Duitse Neuborg. Beide huwelijken brachten geen kinderen voort, vermoedelijk vanwege Karel’s impotentie. Het kinderloos sterven van Karel II op 1 november van het jaar 1700 leidde tot onduidelijkheid en spanningen over zijn troonopvolger, wat uiteindelijk resulteerde in de Spaanse Successieoorlog (1701-1704). 

Leestip

Bondgenootschap onder spanning

Titel: Soevereine Raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo. Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken in Spaans en nadien Oostenrijks, Pruisisch en Staats (Opper-)Gelre in eerste aanleg en in hoger beroep 1580-1795
Auteur: A.M.J.A. Berkvens
ISBN: 9789087041571
Uitgever: Verloren
Prijs: € 12,-

Ook interessant: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.