Map van Europa in 1923

9 mei: Europadag, het startschot voor de Europese Integratie

Op 9 mei wordt Europadag gevierd. Op 9 mei 1950 verklaarde de Franse minister van buitenlandse zaken, Robert Schuman, dat de Europese markten voor kool en staal vanaf toen op gemeenschappelijke wijze georganiseerd gingen worden. De dag staat daarom ook wel bekend als de Schumandag. Met zijn verklaring werd Schuman de grondlegger van Europese samenwerking en de Europese Unie.

Ontstaan van Schuman-plan

Schuman kwam tot zijn plan omdat hij na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog een manier wilde bedenken om de jarenlange strijd tussen Duitsland en Frankrijk tegen te gaan. Hij was van mening dat het creëren van een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal hiervoor de oplossing zou bieden. Voor oorlogvoering zijn wapens en ander materieel nodig en aan de basis van deze industriële productie liggen kolen en staal. Als Duitsland en Frankrijk in deze sectoren samen zouden werken in een zogenaamde supranationale organisatie die boven de staten stond, zou er volgens Schuman geen oorlog meer ontstaan tussen de twee landen. Na de verklaring werd het Schuman-plan in werking gezet. In 1951 ontstond zo de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De Beneluxlanden, Frankrijk, Italië en Duitsland tekenden het verdrag.

Oprichting van de EEG en EURATOM

In 1957 werd tijdens het Verdrag van Rome besloten om over te gaan tot nog verdere samenwerking. De Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht, waarbij een gemeenschappelijke markt werd gecreëerd voor onder andere landbouwproducten. Ook werd EURATOM opgericht, het nucleaire non-proliferatie verdrag tussen de deelnemende landen. Schuman stond, samen met Jean Monnet, aan de basis van al deze ontwikkelingen. Bovendien gaf hij de aanzet voor het oprichten van de NAVO. Ook wilde hij een Europese Defensiegemeenschap oprichten, met onder andere een Europees leger. Dit lukt niet doordat Frankrijk dwarslag bij de onderhandelingen. Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy gaf een aantal weken geleden aan hier toch weer over na te denken, maar deze plannen lijken door zijn vertrek als president wederom niet door te gaan.

Europadag is niet erg bekend als feest- of gedenkdag, en er wordt in maar weinig landen bij stil gestaan. Voor ambtenaren van EU instituten betekent het echter een vrije dag.

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder op IsGeschiedenis verscheen. Het is aangepast om het beter te laten aansluiten op het nieuws.

Dit artikel is geschreven binnen het kader van de Europese Parlementsverkiezingen. Dit jaar zijn de negende verkiezingen van het Europees Parlement. In Nederland kan er op 23 mei worden gestemd.

Meer weten over de EU? In ons dossier over Europese politiek lees je er alles over.

Afbeelding

Meer weten

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!