Home » Reportage
De Europese vlag.

Dossier: Europese politiek

In de afgelopen eeuw hebben er in Europa vele ontwikkelingen plaatsgevonden. Verdragen werden gesloten, instanties werden opgericht en verschillende landen werkten actief naar een verenigd Europa. Het resultaat van deze verschillende ondernemingen is onder andere de totstandkoming van de Europese Unie. Hier zijn echter vele ontwikkelingen aan vooraf gegaan. Hoe is de huidige Europese politieke situatie eigenlijk tot stand gekomen?

9 mei: Europadag, het startschot voor de Europese Integratie

Op 9 mei vieren we Europadag. Op deze dag deed de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman in 1950 het voorstel voor de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit vormde de eerste stap van het Europese eenwordingsproject. Maar waarom deed Schuman dit voorstel eigenlijk?

Lees hier over Europadag

Ontstaan van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

De Europese Unie kent een geschiedenis van progressieve ontwikkeling wat betreft integratie. Deze geschiedenis begint met de oprichting van de Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1951. Hoe is de EGKS tot stand gekomen?

Lees hier over het ontstaan van de EGKS

De Nederlandse rol in de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) wordt gezien als het begin van de Europese Unie. Dit is echter maar een deel van het hele verhaal. De Europese Economische Gemeenschap (EEG) heeft namelijk een minstens even grote bijdrage geleverd aan de vereniging van Europa. Nederland speelde een hoofdrol in de integratie van de Europese economieën. Hoe is de EEG tot stand gekomen?

Lees hier over de oprichting van de EEG

Verdrag van Schengen

In 1985 is het Verdrag van Schengen getekend. Deze overeenkomst regelt het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie. Frankrijk behoorde toen, evenals Nederland, tot de oprichters van deze paspoortunie. Hoe is het Verdrag van Schengen ontstaan?

Lees hier over dit verdrag

Europese Unie: van verdeeldheid naar verenigd Europa

Na het wegvallen van het IJzeren Gordijn spoelde er een golf van verandering door Europa. Steeds meer landen voegden zich bij de Europese Unie. Hoe vond deze ontwikkeling tot een verenigd Europa plaats?

Lees hier over deze ontwikkeling

De Europese Commissie

De Europese Commissie is één van de belangrijkste organen van de Europese Unie. Ze is de uitvoerende macht binnen de statenbond en heeft daardoor op politiek, economisch en wetgevend gebied behoorlijk wat in de melk te brokkelen. Wat zijn nu precies de taken van de Europese Commissie?

Lees hier over de Europese Commissie

Verdrag van Maastricht

We kunnen het ons allemaal nog wel herinneren: de invoering van de euro. Deze Europese munt verving de nationale valuta. Aan de invoering van deze internationale munteenheid ging een decennialang proces vooraf. De eerste Europese toenadering kwam na de grote depressie in de jaren dertig tot stand. In het Verdrag van Maastricht werd vastgesteld dat er een unie gevormd moest worden met een aparte munteenheid. Hoe is dit verdrag ontstaan?

Lees hier over dit verdrag

Tot hoe ver kan de EU blijven uitbreiden?

De voorloper van de Europese Unie bestond in eerste instantie uit slechts zes landen. In de jaren erna sloten steeds meer staten zich bij het Europese eenwordingsproject aan. Op dit moment zijn er nog steeds landen die zich maar al te graag bij de EU willen voegen. Hoe verliep het toetredingsproces van de huidige 27 lidstaten?

Lees hier over de uitbreidingen bij de EU

Europese Parlementsverkiezingen 2019

Dit dossier is samengesteld binnen het kader van de Europese Parlementsverkiezingen. Dit jaar zijn de negende verkiezingen van het Europees Parlement. In Nederland kan er op 23 mei worden gestemd.

Afbeelding

Ook interessant: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.