Geen afbeelding beschikbaar

Abortus en het christendom

Al van oudsher bestaat er binnen het christendom veel weerstand tegen abortus, aangezien veel christenen menen dat het gelijk staat aan moord.


De discussie in het christelijk geloof over abortus heeft een lange geschiedenis, omdat ook abortus een lange geschiedenis heeft. In de Bijbel wordt niet expliciet over abortus gesproken, met als gevolg dat christenen later zelf  een standpunt hierover moesten bepalen. ‘Gij zult niet doden’ is één van de tien geboden uit het christendom. Dus wanneer een ongeboren kind al een ziel heeft, is abortus vanuit het christendom strafbaar. Het grote punt van discussie tijdens het vroege christendom had dan ook betrekking op deze kwestie.


Augustinus


Augustinus (354-430), één van de belangrijkste denkers uit het vroege christendom, volgde de bewering van de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.C.). Hij beweerde dat een kind pas enige tijd na de conceptie een ziel kreeg, namelijk wanneer de zwangere moeder beweging in haar buik voelde. Abortus in een heel vroeg stadium was dus niet perse moord. Desalniettemin was Augustinus een verklaard tegenstander van abortus in alle gevallen.


Thomas van Aquino


Thomas van Aquino (1225-1274), de belangrijkste christelijke denker uit de Middeleeuwen, volgde het standpunt van Aristoteles. Ook voor Thomas was abortus een reden om uit de kerk gezet te worden, al had het ongeboren kind misschien nog niet meteen een ziel. Dit standpunt bleef eeuwenlang onveranderd in de katholieke kerk en geldt nog steeds, hoewel veel katholieken het er niet mee eens zijn en vrijer over abortus denken.


Protestantisme


De belangrijke grondleggers van het protestantisme, Johannes Calvijn (1509-1564) en Maarten Luther (1483-1546), weken in hun geloofsleer niet veel af van de katholieken als het ging om abortus. Ook zij vonden het een grote misdaad. Tegenwoordig bestaat er echter meer discussie over het standpunt dat in de protestantse kerk aangenomen moet worden en is er geen officieel standpunt meer.


‘Pro-life’ vs. ‘pro-choice’


Deelnemers aan deze discussie zijn vandaag de dag te verdelen in twee kampen. Aanhangers van het ‘pro-life’ kamp menen dat menselijk leven een gift van God is en dus altijd beschermd moet worden. Lijnrecht daartegenover staan de leden van het 'pro-choice’ kamp, die vinden dat de keuzevrijheid van mensen doorslaggevend moet zijn. Dus als een vrouw een kind absoluut niet wil hebben en daar goede redenen voor heeft, zou abortus mogen worden toegestaan.


Todd Akin en Kees Van der Staaij


Onlangs laaide de discussie over abortus in de kerk weer flink op. Dit gebeurde naar aanleiding van uitspraken van de Amerikaanse republikein Todd Akin, die stelde dat zwangerschappen als gevolg van verkrachtingen ‘zeer zeldzaam’ zijn, omdat het vrouwelijk lichaam in dat geval de conceptie van een kind vaak  automatisch voorkomt. In zijn ogen was het dus niet noodzakelijk om verkrachte vrouwen toestemming te geven om abortus te plegen


SGP’er Kees van der Staaij leek dit standpunt in 2012 te onderstrepen door in een interview te stellen dat slechts een klein percentage van verkrachte vrouwen inderdaad zwanger raakt. Maar zoals de discussie die naar aanleiding van de uitspraken van Todd Akin en Van der Staaij is ontstaan laat zien, denken lang niet alle protestanten er zo over.

Ook interessant: 

Landen: 

Personen: 

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt