Calvijn, Johannes

Schuilkerk
Nieuws - 16 nov 2016

Hoewel de Gouden Eeuw bekend staat als een eeuw vol tolerantie, gold dat niet voor gelovigen die niet Calvinistisch waren.

Luther en Calvijn
Nieuws - 14 okt 2016

De kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn worden vaak in een adem met elkaar genoemd. IsGeschiedenis zet drie verschillen op een rij.

Nieuws - 3 mrt 2016

Door de eeuwen heen hebben vele mensen satire geschreven en anderen bespot met karikaturen. Een periode waarin dit veel gebeurde was de Reformatie in de 16e eeuw.

Calvijn
Nieuws - 4 dec 2014

Johannes Calvijn was een zestiende eeuwse protestantse theoloog die vaak in één adem genoemd wordt met Maarten Luther.

Nieuws - 27 nov 2013

Volgens paus Franciscus moeten er hervormingen plaatsvinden binnen de Rooms-katholieke Kerk en moet de macht ervan niet alleen bij het Vaticaan liggen.

Nieuws - 29 aug 2012

Naar aanleiding van de uitspraken van Kees van der Staaij (SGP) is de discussie over abortus en de positie van het christendom weer opgelaaid.

Nieuws - 10 jul 2012

“Een hond blaft als zijn meester wordt aangevallen.

Nieuws - 19 dec 2011

In de zestiende eeuw verkeerde de kerk in een diepe identiteitscrisis. Het Concilie van Trente vormde een mijlpaal in het hervormingsproces.

Abonneren op Calvijn, Johannes