Calvijn, Johannes

Schuilkerk
Nieuws - 16 nov 2016

Hoewel de Gouden Eeuw bekend staat als een eeuw vol tolerantie, gold dat niet voor gelovigen die niet Calvinistisch waren. Katholieken moesten de schuilker

Luther en Calvijn
Nieuws - 14 okt 2016

De kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn worden vaak in een adem met elkaar genoemd. IsGeschiedenis zet drie verschillen op een rij.

Nieuws - 3 mrt 2016

Door de eeuwen heen hebben vele mensen satire geschreven en anderen bespot met karikaturen. Een periode waarin dit veel gebeurde was de Reformatie in de 16e eeuw.

Calvijn
Nieuws - 4 dec 2014

Johannes Calvijn was een zestiende eeuwse protestantse theoloog die vaak in één adem genoemd wordt met Maarten Luther.

95 stellingen Maarten Luther Reformatie
Nieuws - 27 nov 2013

In de 16e eeuw was de Rooms-katholieke Kerk niet gediend van hervormingen, wat resulteerde in de Reformatie.

Nieuws - 29 aug 2012

Al van oudsher bestaat er binnen het christendom veel weerstand tegen abortus, aangezien veel christenen menen dat het gelijk staat aan moord.

Nieuws - 10 jul 2012

Johannes Calvijn werd geboren op 10 juli 1509 in Noyon, Frankrijk. Hij werd vooral bekend als een van de grootste protestantse hervormers.

Nieuws - 19 dec 2011

In de zestiende eeuw verkeerde de kerk in een diepe identiteitscrisis. Het Concilie van Trente vormde een mijlpaal in het hervormingsproces.

Abonneren op Calvijn, Johannes