Geen afbeelding beschikbaar

Achtergrond van de National Rifle Association (NRA)

De National Rifle Association, de Amerikaanse belangenorganisatie van wapenbezitters en –producenten, heeft de aanval geopend op president Barack Obama vanwege zijn voornemens de wapenwetten aan te scherpen. Al sinds de oprichting van de NRA in 1871 maakt de invloedrijke organisatie zich onder het mom van veiligheid en zelfbescherming sterk voor het recht op wapenbezit.


Twee veteranen van het Amerikaanse Union Leger, oud-kolonel William C. Church (1836–1917) en oud-generaal George Wingate (1840–1928), waren ontsteld over het gebrek aan schietvaardigheden van Amerikaanse soldaten. Om een correct gebruik van vuurwapens te stimuleren, stichtten zij op 17 november 1871 met toestemming van de staat New York de National Rifle Association. In eerste instantie werd oud-generaal en voormalig gouverneur van Rhode Island, Ambrose Burnside, aangesteld als hoofd van de organisatie. Church volgde hem een jaar later op.


Creedmore


Met financiële steun van de staat New York, werd in 1872 Creed Farm, een terrein op Long Island, omgetoverd tot een plek waar geweerliefhebbers hun schietvaardigheden konden verbeteren. Daarmee was het eerste wapenfeit van de NRA de verwezenlijking van een gedegen oefenterrein genaamd Creedmore. Vanaf 1873 werden hier jaarlijks schietwetstrijden gehouden. Weerstand vanuit politieke kringen in New York tegen het aanmoedigen van wapengebruik zorgde ervoor dat de NRA gedwongen werd het oefenterrein te verplaatsen naar Sea Girt, New Jersey.


Civilian Markmanship Program


Vanaf 1903 richtte de NRA zich voornamelijk op het promoten van schietsporten onder Amerikaanse jeugd. Het Civilian Marksmanship Program werd in het leven geroepen, een door de overheid gesteund programma dat gebruik van vuurwapens promootte ten behoeve van de veiligheid, en met een bijzondere focus op de jeugd. De NRA stuurde aan op de oprichting van zogenaamde rifle clubs op alle grote universiteiten en militaire academies, en organiseerde veel schietwedstrijden, instructiedagen en trainingsprogramma’s voor zowel jeugdige als volwassen liefhebbers. Al snel was een tweede schietbasis nodig, waardoor Camp Perry werd aangelegd, vlakbij Lake Erie in Ohio.


Tweede Amendement van de grondwet


In 1934 formeerde de NRA de Legislative Affairs Division, waarmee ze het Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet wilden waarborgen, dat steeds meer onder vuur kwam te liggen. Dit Tweede Amendement, dat individuen het recht op wapenbezit geeft, maakt onderdeel uit van de Bill of Rights en was op 15 december 1791 toegevoegd aan de grondwet. De door de NRA geëerbiedigde inhoud luidt als volgt:


Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen


Omdat schietincidenten regelmatig voorkwamen (waaronder verscheidene bloedbaden op Amerikaanse scholen), nam de kritiek op de handhaving van het artikel in de loop van de twintigste eeuw toe.


Groeiende wapenlobby


In de decennia na de Tweede Wereldoorlog breidde de NRA zijn activiteiten uit, met de oprichting van een Hunting Community en de Youth Hunter Education Challenge, de introductie van de NRA Police Firearms Instructor certification program en de organisatie van de National Police Shooting Championships. In 1975 werd de Institute for Legislative Action (ILA) opgericht ten behoeve van de wapenlobby. In 1990 volgde de NRA Foundation. Het ledenaantal is alsmaar blijven groeien en de NRA heeft zich de laatste decennia meer en meer weten te verzekeren van een sterke lobby, hoewel het tegelijkertijd in toenemende mate in de clinch lag met tegenstanders van het recht op wapenbezit.


Toegenomen druk


Door de toename van het aantal schietincidenten in de VS is de NRA de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Niettemin blijft de organisatie zich naar eigen zeggen inzetten voor een veilige en verantwoorde omgang met vuurwapens. Een maand na de schietpartij in Newton die op 14 december plaatsvond, liet de NRA een educatief schietspel op de markt brengen. Strengere wapenwetten beschouwt de organisatie als een onlogische stap, vanuit de overtuiging dat slechte mensen met een revolver slechts kunnen worden tegengehouden door goede mensen met een revolver.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!