Geen afbeelding beschikbaar

Biografie Ernst Hirsch Ballin

Op 9 mei 2014 stemde het kabinet in met de voordracht van oud-minister Ernst Hirsch Ballin als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hirsch Ballin heeft een grote staat van dienst als politicus en wetenschapper. Zijn politieke carrière was niet geheel zonder smet, maar hij blijft een gerespecteerd wetenschapper.


Achtergrond Ernst Hirsch Ballin


Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin werd geboren in Amsterdam op 15 december 1950. Hij is de zoon van de Duitse rechtsgeleerde Ernst Danny Hirsch Ballin. Zijn vader was in de jaren dertig van de vorige eeuw gevlucht uit Duitsland, en kreeg asiel in Nederland. In de Tweede Wereldoorlog dook hij onder en werkte voor het verzet. Na de oorlog werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).


Opleiding


In de voetsporen van zijn vader ging Hirsch Ballin studeren aan de UvA. Hij studeerde Nederlands Recht en promoveerde in 1979 aan dezelfde universiteit op een proefschrift over de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij had dus al op jonge leeftijd belangstelling voor het werk van de WRR.


Politieke carrière


Hirsch Ballin begon zijn carrière in eerste instantie als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. In 1989 werd hij gevraagd minister van Justitie te worden in het kabinet Lubbers III. Dit kabinet bestond uit de partijen CDA en PvdA, en trad op 7 november 1989 aan. Hirsch Ballin werd minister van Justitie voor het Christen Democratisch Appèl (CDA). Hij ontwikkelde wetten in het kader van criminaliteitsbestrijding, waarbij hij criminelen de voordelen van de misdaad probeerde te ontnemen. Dit werden de ‘pluk-ze’ maatregelen genoemd.


IRT-affaire


In 1993 ontstond er ophef over de opsporingsmethoden van het Interregionaal Recherche Team (IRT). Het samenwerkingsverband tussen de politiekorpsen van Utrecht en Amsterdam kwam onder vuur te liggen. Dit team was gevormd om zware criminaliteit, met name de grootschalige drugshandel in Nederland, aan te pakken. Er werden tijdens de opsporing van de drugshandel echter talloze regels overtreden door de korpsen. Er werd onder meer bekend dat er grote containers met drugs opzettelijk waren doorgelaten voor transport. Het was onduidelijk waar de containers waren gebleven en waar het verdiende geld naar toe was gegaan. Het IRT werd in 1993 alweer opgeheven, maar daarmee was het laatste woord nog niet gesproken.


Commissie Wieringa


Het opheffen van het IRT werd officieel onderzocht door de Commissie Wieringa. Hirsch Ballin schaarde zich achter de conclusies van het onderzoek en legde de verantwoordelijkheid voor de misstanden van het IRT bij de lokale korpsen. De Tweede Kamer stond op het punt een motie van afkeuring in te dienen tegen Hirsch Ballin, maar trok deze terug. Onder dwang van de Tweede Kamer moesten echter wel de ministers Hirsch Ballin en Van Thijn (Binnenlandse Zaken) gesprekken voeren met de leiding van de korpsen over hun functioneren. De gesprekken werden gevoerd, maar werden als onvoldoende beschouwd door de Tweede Kamer. Hierop trad Hirsch Ballin af op 27 mei 1994. Minister Van Thijn volgde hem een dag later.


Terugkeer in de politiek


Nadat Hirsch Ballin was afgetreden, was hij in 1994 tot 1995 lid van de Tweede Kamer. Van 1995 tot 2000 was hij lid van de Eerste Kamer. Hij werd voor de tweede keer minister van Justitie in het kabinet Balkenende IV, van 2006 tot 2010. Hij was tweemaal korte tijd minister van Binnenlandse Zaken in 2010 en in 1994. In zijn lange carrière als bewindspersoon heeft Hirsch Ballin vele wetten gemaakt. Ze betroffen onder meer de Wet gelijke behandeling, de identificatieplicht, de Vreemdelingenwet en de zogenaamde voetbalwet.


Wetenschappelijke carrière


Hirsch Ballin begon zijn loopbaan als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg van 1981 tot 1989. Hij onderbrak zijn betrekking daar om zijn politieke functies uit te kunnen oefenen. Van 1994 tot 2006 werd hij opnieuw hoogleraar in Tilburg. Na een tweede onderbreking keerde hij in april 2011 terug naar die universiteit, tot op heden. Tevens is hij sinds maart 2011 hoogleraar aan de UvA. Hirsch Ballin werd al in 2005 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Sinds mei 2014 is hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor her Regeringsbeleid.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.