Bloedbad bij Sand Creek en de indianenoorlogen

Sand Creek 1864 – “Ze werden gescalpeerd, hun hersenen eruit geslagen, vrouwen werden opgesneden, kleine kinderen geknuppeld, mannen in hun gezicht geslagen met geweren, hun lichamen werden verminkt in elke zin van het woord.” Dit waren de woorden van een ooggetuige van de slachting van Indianen die plaatsvond bij Sand Creek op 29 november 1864.

De goudkoorts die in de jaren vijftig van de negentiende eeuw in de Rocky Mountains was uitgebroken, dreef veel blanke kolonisten de regio in. Dit zorgde voor woede bij de indianen die in dat gebied leefden: de Cheyennes en Arapahos. De Pike's Peak Gold Rush in 1858 zorgde ervoor dat deze spanningen tot een hoogtepunt kwamen. De indianen begonnen treinen en mijnen van de blanke goudzoekers aan te vallen. Toen in 1861 de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak, nam het aantal troepen in deze regio sterk af. Dit zorgde ervoor dat de aanvallen van de indianen toenamen. Dit leidde uiteindelijk tot de Colorado-Oorlog (1864-1865).

Gouverneur John Evans stuurde een vrijwilligersleger naar het gebied om de indianen tot rust te brengen. Dit leger stond onder leiding van kolonel John Chivington. Het vrijwilligersleger viel veel indianen aan, voornamelijk de Cheyennes en Arapahos en verwoestte veel van hun dorpen. De indianen konden weinig inbrengen en Evans en Chivington gingen op 28 september 1864 in vredesonderhandelingen met de indianen. Van hogerhand kwam echter het bevel om geen vrede met de indianen te sluiten en ze nog meer leed toe te brengen.

De indianen waren echter nog steeds in de veronderstelling vrede te hebben gesloten met Evans en Chivington. Black Kettle, het stamhoofd van de Cheyenne, had als teken van vrede zelfs een Amerikaanse en een witte vlag boven zijn tipi in het dorpje Sand Creek gehesen. Chivington volgde echter het bevel van hogerhand op en sloot met een leger van zevenhonderd man het dorp in. Ze negeerden de vredessymbolen en vielen het hulpeloze dorp aan. Dit zou uitlopen op een bloedbad waarbij ongeveer honderdvijftig indianen, waaronder veel vrouwen en kinderen, verminkt en afgeslacht werden.

In eerste instantie werd Sand Creek in de media neergezet als een moedige overwinning op een hardnekkige tegenstander. Na een aantal weken kwamen echter verhalen van ooggetuigen bovendrijven. Er werden onderzoeken naar de gebeurtenissen bij Sand Creek ingesteld, maar tot veroordelingen heeft het nooit geleid. Wel zorgde het bloedbad bij Sand Creek ervoor dat de indianen zich nog hardnekkiger gingen verzetten tegen de blanke overheersers.

Meer weten

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!