Breaker boys working in Ewen Breaker

'Breaker boys' in de Verenigde Staten in 1910

Op de bovenstaande foto zijn kinderen te zien die werkten in de steenkoolindustrie. Hun taak was om de stukken kolen die vanuit de mijnen werden aangevoerd kleiner te maken en om de kolen zo puur en schoon mogelijk te maken. Vaak werd dit werk gedaan door kinderen, de Breaker Boys.

De ‘breaker boys’ werden vooral ingezet in de Verenigde Staten en in Engeland, omdat daar de meeste steenkool gewonnen werd in mijnen. Het was eenvoudig werk en werd daarom vaak uitgevoerd door jongens die tussen acht en twaalf jaar oud waren.

Tot 1860 werd er weinig moeite gedaan om de steenkool zo schoon mogelijk te krijgen. De mijnwerkers die de kolen opgroeven sloegen deze kolen zelf in stukken en de steenkool werd verder niet gesorteerd. Rond 1860 begon men in te zien dat schoongemaakt en bewerkt steenkool veel kostbaarder was dan ruwe steenkool. Kinderarbeid was in deze tijd van opkomende industrialisatie heel gewoon en ook voor deze taak werden kinderen ingezet.

Het werk van de ‘breaker boys’ was gevaarlijk en smerig werk. Zo mochten de kinderen geen handschoenen gebruiken, omdat ze zonder handschoenen meer grip op de kolen hadden, hoewel de kolen heel scherp konden zijn. Doordat de jongens vlakbij machines werkten konden ze ook hierdoor gewond raken. Sommige kinderen verongelukten in de mijnen.

In de jaren ’80 van de 19e eeuw ontstond er steeds meer publieke verontwaardiging over het gebruik van kinderen voor de functie van ‘breaker boys’. Al in 1886 werd in Pennsylvania in de Verenigde Staten de eerste wet aangenomen die het verbood om kinderen die jonger dan twaalf jaar oud waren deze functie te laten uitoefenen, maar er was weinig controle op de naleving van deze wet. 

De bovenstaande foto is in 1910 gemaakt door de socioloog Lewis Hine (1875-1940). Hij werkte voor de National Child Labour Committee (NCLC). Dit was een organisatie die zich in de Verenigde Staten verzette tegen kinderarbeid. Door de foto’s die Lewis Hine maakte werd de verontwaardiging over de praktijken in de kolenmijnen zo groot dat er steeds meer wetten kwamen die het gebruik van ‘breaker boys’ tegen moesten gaan. Vanaf 1910 leidde dit tot een sterke afname van deze praktijken en in de jaren ’20 kwam er een einde aan kinderarbeid in de kolenmijnen.

Leestip:

Kinderarbeid in de industriele revolutieHet Kinderwetje van Van Houten– Sociale wetgeving in de negentiende eeuw
Auteur: Willemien Schenkeveld
ISBN: 907550463x
Uitgever: Verloren
Winkelprijs: €10,–

Bestel Het Kinderwetje van Van Houten

 

Afbeelding:

Breaker boys working in Ewen Breaker (Lewis Hine 1910) [Public Domain] via Wikimedia Commons

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.