Crazy Horse

Crazy Horse overleden

Op 5 september 1877 overleed de Siouxleider Crazy Horse. Crazy Horse vocht op verschillende momenten tegen de blanke indringers die de gebieden waar de Lakota Indianen woonden, wilden innemen. Vanwege zijn daden staat Crazy Horse symbool voor de ellende die de Indianen meegemaakt hebben door de Amerikaanse landhonger naar het westen.


De Frontier


Oorspronkelijk kwamen de grootste groepen Indianen niet in contact met de Engelse kolonisten die zich aan de oostkust gevestigd hadden. Na 1803, als de Fransen hun koloniën in Noord Amerika in zijn geheel verkopen aan de Engelsen, verandert dit snel. Het waren voornamelijk de pelsjagers die naar wild zochten in deze nieuwe gebieden en op die manier in contact kwamen met Indianen. Veel Indianen die aan de westkant van de Apalachen woonden, werden nu verder richting het westen gedreven. Op 100 graden westerlengte ontstond daarom de ‘Frontier’, die de scheiding tussen gekolonialiseerd gebied en het gebied waar de Indianen woonden verbeeldde. Na de Amerikaanse Burgeroorlog trokken grote groepen deze denkbeeldige grens over om het ‘Wilde Westen’ te verkennen. De vondst van goud in verschillende Indianengebieden speelde hierbij een belangrijke rol.


De slag bij Little Bighorn


Crazy Horse was erg gesteld op de levenswijze van de Lakotastam waar hij toe behoorde en zag het niet zitten dat de blanke kolonisten land dat de Indianen als heilige grond zagen, innamen om hier grondstoffen uit op te delven. Verscheidene malen vocht hij daarom tegen de nieuwe overheerser. Zijn deelname aan de Slag bij Little Bighorn was daarbij het bekendst. Tijdens deze strijd, die op 25 juni 1876 plaatsvond, vocht Crazy Horse samen met de andere Indianenleiders Sitting Bull en Gall tegen een leger onder leiding van kolonel George A. Custer. De Indianen moordden daarbij alle 225 cavaleristen uit die meevochten in de strijd. Aanleiding van de gevechten bij de rivier Little Bighorn was een strafexpeditie tegen de Indianen die daar in de buurt woonden. Deze waren in opstand gekomen nadat een groep van 15.000 mannen het gebied rond deze rivier binnentrokken om naar goud te zoeken. In 1868 hadden de kolonisten met de Indianen een verdrag gesloten waarin stond dat niemand zonder toestemming dit gebied zou betreden. Op het moment dat de blanken erachter kwamen dat er iets te halen viel, bleek het contract dus waardeloos. Ondanks dat de Indianen alle recht hadden om hiertegen in opstand te komen, werden ze beschouwd als agressors.


De moord op Crazy Horse


De overwinning van Crazy Horse en de zijnen bleek uiteindelijk een pyrrusoverwinning. Na de slag bij Little Bighorn bleef hij met zijn leger vechten tegen de blanke indringers. Na een lang jaar van strijd werd Crazy Horse uiteindelijk gedwongen zich over te geven in mei 1877. Vanaf dat moment mocht hij het Indianenreservaat dat voor de stam was ingesteld niet meer verlaten zonder toestemming. Toen hij dit in september van dat jaar wel deed om zijn zieke vrouw naar haar ouders te brengen, werd hij opgepakt en na een ongemakkelijke strubbeling vermoord.


Het Crazy Horse Memorial


In 1948 besloten de beeldhouwer Korczak Ziolkowski en de Lakotaleider Henry Standing Bear een monument op te richten ter nagedachtenis aan de strijd die de Indianen leverden en om de cultuur en tradities van de Indianen te eren. Vlakbij Mount Rushmore, het monument voor de presidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln, wordt sinds die tijd een immense sculptuur van Crazy Horse uit de bergen gehakt. Als het ooit afkomt zal het Memorial het grootste beeldhouwwerk in de wereld zijn: 195 meter lang en 171 meter hoog.

Bronnen:

www.crazyhorsememorial.org, About Us

nl.wikipedia.org, Crazy Horse opperhoofd

nl.wikipedia.org, Frontier

www.pbs.org, Crazy Horse

Elseviers Kroniek van de Wereldgeschiedenis

 

Afbeelding:

en.wikipedia.org

Ook interessant: 

Landen: 

Tijdperken: 

Van 1 tot en met 9 oktober organiseert Museum Bronbeek in Arnhem de Week van de Koloniale Geschiedenis. Thema: Wat een ramp. Kom ook!

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 13 oktober 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 13 oktober 23:59 u. een abonnement.