conflict Darfur soedan

Darfur, geschiedenis van een slepend conflict

Het geweld in Soedan blijft voortduren. Het land wordt al jarenlang geteisterd door geweld tussen milities, religieuze groeperingen en andere groepen die met veel geweld hun wil of invloed willen opleggen. Vooral de Soedanese regio Darfur is zwaargetroffen door de aanhoudende conflicten. De problemen keren steeds terug en zijn onderdeel van een groot conflict in het gebied dat al sinds 2004 voor veel ellende zorgt.


Rebellenorganisaties


Soedan herbergt veel verschillende stammen met verschillende achtergronden en gewoonten. In 1962 brak er in Soedan een burgeroorlog uit tussen de regering van het land en niet islamitische stammen in het zuiden. Pas in 2002 kwam deze oorlog ten einde en werd er een vredesakkoord gesloten. In dit vredesakkoord werd ook vastgelegd hoe de inkomsten van de aardolie-verkoop verdeeld werden. De overeenkomst zorgde al snel voor onrust. De Afrikaanse boeren in de Soedanese regio Darfur vonden dat ze op sociaaleconomisch gebied werden achtergesteld door de regering en dat de Arabische stammen in het land werden voorgetrokken. De Afrikanen verenigden zich in de rebellenorganisaties Justice and Equality Movement (JEM) en Sudan Liberation Army (SLA).


Etnische zuiveringen


In 2003 vielen de SLA en JEM het regeringsleger aan. De Soedanese regering zette de zwaarbewapende militie Janjaweed in om op te treden tegen de opstandelingen. Vanaf 2004 raakten de twee kampen regelmatig slaags met elkaar. De Janjaweed was echter veel sterker en beter bewapend dan de rebellenorganisatie. De Janjaweed trad hard op en startte etnische zuiveringen onder de bevolking van Darfur. De Afrikaanse boeren werden in grote getalen afgeslacht, dorpen werden geplunderd en vrouwen verkracht. Duizenden mensen kwamen om het leven en meer dan twee miljoen mensen ontvluchtten het rampgebied, waarvan een groot deel naar het buurland Tsjaad trok.


Geweld ondanks vredesakkoord


Op 5 mei 2006 ondertekenden de Soedanese regering en een deel van de rebellen een vredesakkoord om het conflict tot een einde te brengen. In december 2007 startte ook de VN-vredesmissie United Nations African Mission in Darfur waarbij de VN en de Afrikaanse Unie mensen naar het gebied stuurden om de vrede te bewaren. In de praktijk kwam er echter niks terecht van de vrede. De soldaten van de Afrikaanse Unie hadden niet genoeg middelen, manschappen en macht om de vrede te bewerkstelligen en de burgerbevolking te beschermen.


Het geweld in Darfur hield aan en in mei 2011 werd er een nieuwe poging ondernomen om de situatie te verbeteren. Opnieuw werd er een vredesakkoord gesloten tussen de rebellen en de Soedanese regering, ook de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga sloten zich erbij aan. Ook dit akkoord heeft tot op heden nog niet voor een definitieve vrede kunnen zorgen in Darfur. De gevechten laaiden regelmatig weer op, soms met extreem geweld. In 2016 verschenen er zelfs berichten dat er bij de opflakkering van het geweld zelfs mosterdgas gebruikt zou zijn. 


In 2017 leek het relatief rustig, maar in 2018 kreeg het conflict een nieuwe dimensie. De altijd al wankele economie leek in te storten en terwijl de voedselprijzen stegen, trokken in veel steden mensen de straten op om te protesteren tegen de te hoge prijzen en vooral voor het aftreden van president Bashir, die al dertig jaar de formele macht in handen had. Hoewel hij de nooddtoestand uitriep verloor hij nu de steun van het leger en werd door het Volksleger opgepakt. De staatsgreep bracht echter geen rust, aangezien geen van Bashirs opvolgers op brede steun kon rekenen. Tussen 2019 en 2021 vonden er meerdere staatsgrepen plaats, die steevast tot grote protesten en geweld leidden. Uiteindelijk werden twee generaals de bovenliggende partijen: Abdel Fattah al-Burhan en Hemedti. Zij pleegden een in 2021 een staatsgreep waarbij Al Burhan president werd en Hemedti zijn vice president. Echter, de twee waren ook rivalen van elkaar, beiden wilden zoveel mogelijk invloed voor 'hun' milities en legeronderdelen. Die spanning liep in april 2023 zo hoog op dat er op verschillende plekken in Soedan, waaronder Darfur grote gevechten uitbraken. 

Bronnen

-        Volkskrant.nl, Het conflict in Darfur (29-02-2008)

-        Historiek.net, De Janjaweed en het conflict in Darfur  (6-11-2007)

-        Darfuraustralia.org, Darfur: Background to the conflict 

 

Afbeelding 

-        Wikimedia Commons, Refugee women in Chad  (29-03-2005)

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

GM 2 cover - nu in de winkel

Het tweede nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Piet Hein

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

cover GM3

Het extra dikke nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 18 april. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.