De Afsluitdijk

De aanleg van de Afsluitdijk

Afsluitdijk 1932- “De zee pruttelt tegen. De laatste aanval op de bedwinger. De kranen zijn onverslaanbaar. Voortvarende bewoners van Wieringen staan gereed om even naar Friesland over te wippen”, zo klonk het polygoonjournaal op 28 mei 1932. De Zuiderzee was IJsselmeer geworden.

Het was één van de belangrijkste gebeurtenissen van de jaren ‘30 in Nederland. De afsluiting en de gedeeltelijke drooglegging zou het einde betekenen van vaak rampzalige overstromingen. Bovendien kon er op deze manier veel land gewonnen worden. In 1932 werd het laatste gat gedicht in de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland. Tegenwoordig herinnert slechts het koffiehuis op de afsluitdijk nog aan de woeste zee in het hart van Nederland. Minister Reimer van waterstaat opende de dijk: “de voltooiing van de afsluitdijk zal naar ik wens en verwacht voor een verre toekomst een zee gerijkte onderneming blijken.” Voor die tijd voeren VOC-schepen over de Zuiderzee naar Hoorn en Amsterdam. Maar in de loop der eeuwen had de Zuiderzee voor de internationale handelsvaart in belang afgenomen. Een andere aanleiding tot het sluiten van de Zuiderzee, waren de overstromingen die vaak voor veel doden zorgden. Eind negentiende eeuw was de tijd van de Industriële revolutie en van de ‘maakbare wereld’. Inpoldering paste in dit straatje. Er werd dan ook serieus nagedacht over drooglegging van de gehele Zuiderzee. Landbouwgrond was immers belangrijk en de drooglegging zou hier een goede aanvulling bij vormen. Dus het gevaar van de overstromingen, het afnemende strategische belang van de zee en bovendien het oog op meer agrarische grond, zorgde voor de oprichting van de Zuiderzeevereniging in 1886. Cornelis Lely, ingenieur en latere minister van Waterstaat, ontwierp het eerste plan voor de afsluiting van de Zuiderzee. Na een watersnoodramp in 1916 werd besloten om tot actie over te gaan en de kustlijn in te korten. In 1927 werd begonnen met de bouw van de dijk. De open doorgang naar de zee werd op 28 mei 1932 afgesloten en een binnenmeer gecreëerd: het IJsselmeer was een feit geworden. Afbeelding: Historische kaart Nederland (1658)

Afbeelding:

Wikipedia.org: Afsluitdijk

Meer weten

De Barbaren geeft een schitterend overzicht van de voorouders van de hedendaagse Europeanen.

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!