De Chinese claim op de Zuid-Chinese Zee

Het conflict in de Zuid-Chinese Zee is een blijvende dreiging voor de vrede in de regio. Regelmatig haalt het conflict de actualiteitsrubrieken, meest recentelijk door de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de zaak Fillipijnen v. China. Verschillende landen hebben conflicterende claims in het gebied en ook de Verenigde Staten hebben economische en militaire belangen in het gebied. 

De koeientong

Het conflict in de Zuid-Chinese Zee speelt al zeker een halve eeuw. In 1947 presenteerde China de ‘negen strepen’ lijn, ofwel de ‘koeientong’. Door middel van negen streepjes op een kaart in de vorm van een koeientong maakte China aanspraak op vrijwel de gehele Zuid-Chinese Zee, tot onvrede van buurlanden als Vietnam, de Filippijnen en Indonesië.

Belang van het gebied

De Zuid-Chinese Zee is zowel op militair als op economisch gebied van groot belang. Het gebied heeft een zeer strategische ligging en is goed bruikbaar als militaire basis. China probeert al jaren om de daar aanwezige Amerikaanse marine weg te krijgen. Ook economisch gezien is de zee van groot belang; het water zit barstensvol vis en China vermoedt dat de bodem enorme hoeveelheden gas en olie bevat. Geen wonder dus dat vele landen delen van de Zuid-Chinese Zee proberen te claimen.

Geschiedenis van het conflict: claims & slagen

China baseert haar claim op de Zuid-Chinese Zee op historisch recht; het gebied zou onderdeel zijn van het Chinese keizerrijk. De Chinese claim op het gebied heeft in het verleden al meerdere malen tot confrontaties geleid. In 1974 leidde een dergelijk conflict tussen Vietnam en China tot de ‘slag om de Paraceleilanden’. China wist na deze slag de permanente controle te verkrijgen over de Paraceleilanden. In 1988 leidden spanningen tussen Vietnam en China opnieuw tot een conflict. Bij de slag om Johnson South Reef vielen meer dan vijftig Vietnamese doden.

Poging tot vrede

Al jarenlang doen verschillende landen en organisaties pogingen om middels diplomatie een einde te maken aan het conflict. In 2002 spraken China en haar buurlanden af om de onenigheid vreedzaam op te lossen. Sindsdien zijn er echter meerdere incidenten geweest. In 2014 leidde de bouw van een boorplatform bij de Paraceleilanden nog tot hevige anti-China protesten in Vietnam. In 2013 stapten de Filippijnen naar het Internationaal Gerechtshof nadat China zich een rif toe-eigende dat beide landen claimen. In juli 2016 was de uitspraak: de historische Chinese claims in de Zuid-Chinese Zee werden grotendeels afgewezen en de Filippijnen won op bijna elk punt.

Filippijnen onder Duterte

In 2013, toen de Filippijnen naar het Internationaal Gerechtshof stapten, was Benigno Aquino president. De huidige president van de Filippijnen is Rodrigo Duterte. Onder Duterte zijn de diplomatieke relaties van de Filippijnen ten opzichte van de Verenigde Staten en China in rap tempo aan het veranderen. Duterte lijkt zich te richten op een goede relatie met China en de 70-jaar oude alliantie met de Verenigde Staten een minder warm hart toe te dragen dan zijn voorganger. In een staatsbezoek aan China heeft hij aangekondigd de bevindingen van het Internationaal Gerechtshof geen hoofdrol te laten spelen in de hernieuwde gesprekken tussen China en de Filippijnen over de problemen in de Zuid-Chinese Zee.

Verenigde Staten

De V.S. maakt zich zorgen over deze nieuwe ontwikkelingen. Zij beschouwt de Zuid-Chinese Zee als internationale wateren en heeft een aanzienlijke militaire aanwezigheid in het gebied. In de Filippijnen zijn lange tijd special forces van de V.S. aanwezig geweest om de Filippijnse strijdkrachten te steunen tegen islamitische opstandelingen. In september van dit jaar heeft Duterte duidelijk gemaakt dat deze special forces moeten vertrekken. Ook gezamenlijke Amerikaans-Filippijnse legeroefeningen zullen niet meer worden gehouden.

Het conflict in de Zuid-Chinese Zee houdt de gemoederen al lang bezig. Het lijkt er niet op dat dit snel zal veranderen.

<h3>Bronnen</h3>
www.decorrespondent.nl, <a href="https://decorrespondent.nl/1888/Waarom-het-grote-China-met-zijn-buren-ru... target="_blank">'Waarom het grote China (...)'</a>
www.wikipedia.org, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_South_Reef_Skirmis" target="_blank">'Johnson South Reef'</a>
www.ravage-webzine.nl, <a href="http://www.ravage-webzine.nl/2014/07/17/risicostrategie-de-zuid-chinese-... target="_blank">'Risicostrategie in de Zuid-Chinese Zee'
</a>www.volkskrant.nl, <a href="http://www.volkskrant.nl/buitenland/gevecht-om-rotspunten-in-de-zuid-chi... target="_blank">'Gevecht om rotspunten in (...)</a>

www.cfr.org, <a href="http://www.cfr.org/asia-and-pacific/armed-clash-south-china-sea/p27883" target="_blank">Armed clash South China Sea</a>

www.bloomberg.com, <a href="http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-20/china-hails-deal-with-... target="_blank">China hails deal with Duterte (...)</a>
<h3>Afbeelding</h3>
Door edited by M.Minderhoud (own work based on PD map) [Public domain], <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locatie_Zuid-Chinese_Zee.PNG?usel... target="_blank">via Wikimedia Commons</a>

&nbsp;

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.